Werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief

Hieronder lees je in Q&A-vorm de stappen die Delfland doorloopt bij Werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief.

De werkwijze Met Perspectief vind je hier (pdf, 64 kB).

Waarom deze werkwijze - Delfland heeft al twee stimuleringsregelingen voor klimaatadaptatie?
De regelingen ‘Op Maat’ en ‘In Actie’ zijn bedoeld voor reeds bekende maatregelen, zoals het plaatsen van een regenton of ondergrondse waterberging. Deze twee regelingen zijn te beperkend voor initiatieven waarvan we nú nog niet weten wat ze opleveren. Delfland wil daarom ruimte bieden en meewerken aan (innoverende) initiatieven die veel kunnen bijdragen aan een waterrobuust en klimaatbestendige regio in 2050. Ondersteuning kan bestaan uit het leveren van kennis, expertise en/of een financiële bijdrage.

Hoe verhoudt de werkwijze zich tot de regelingen?
De werkwijze ‘Met Perspectief’ is geen (wettelijke) regeling. Deze werkwijze richt zich op initiatieven die niet passen binnen de regelingen maar tóch kunnen bijdragen aan een waterrobuust en klimaatbestendige regio in 2050.

Welke activiteiten/aanpassingen komen (gedeeltelijk) in aanmerking voor deze werkwijze?
Bij de werkwijze ‘Met Perspectief’ gaat het niet per definitie om de uitvoering van fysieke maatregelen. Ook andere activiteiten die (in)direct bijdragen aan een klimaatkrachtig Delfland kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning via deze werkwijze. Voorbeelden zijn:

 • kennis en expertise, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, communicatie/marketing, waterkwaliteit, waterkwantiteit of modellering;
 • organiseren van en helpen bij bijeenkomsten;
 • inschakelen van experts;
 • onderzoek naar klimaatbestendige polderdaken of beplanting, naar waterdoorlatende verharding of alternatieve waterbergingen, of inzet van big data en kunstmatige intelligentie of virtual reality;
 • communicatiecampagnes die bewustzijn en actiebereidheid op het gebied van klimaatadaptatie vergroten, denk aan wijk- of buurtgerichte acties als ‘tegels eruit en planten erin’, regentonnen, groene daken enzovoort;
 • ondersteunen van buurt- of VVE-initiatieven zoals het groenblauw maken van de leefomgeving;
 • uitvoeren van pilots;
 • ontwikkelen van (les)programma’s voor bijvoorbeeld scholen, tuincentra, kinderboerderijen, enzovoort;
 • stresstesten uitvoeren die klimaatverandering inzichtelijk maken, voor bijvoorbeeld het vastgoed van woningcorporaties of vastgoedondernemers.

Voor wie geldt deze werkwijze?
De  werkwijze is bedoeld voor (groepen) particulieren, bedrijven, instellingen en overheden die geheel of gedeeltelijk in het beheergebied van Delfland liggen of impact hebben op het gebied van Delfland. 

Hoe doe ik een aanvraag voor de Werkwijze ‘Met Perspectief’?
Vóór de start van je initiatief vraag je Delfland om ondersteuning door het intakeformulier (pdf, 154 kB) in te vullen of een e-mail te sturen aan subsidieklimaatadaptatie@hhdelfland.nl. Vermeld op hoofdlijnen:

 • doel en opzet van je initiatief;
 • hulpvraag;
 • planning;
 • kosten.

Delfland neemt na het ontvangen van het formulier/ de email zo spoedig mogelijk contact met je op om het initiatief met je te bespreken. Op basis van dit gesprek en op basis van de aanpassingen die mogelijk gedaan zijn aan het initiatief naar aanleiding van het gesprek, bepaalt Delfland de uiteindelijke bijdrage. Deze bijdrage plus de door jou te leveren prestaties worden vervolgens vastgelegd in een brief.

Hoe weet ik of er (nog) geld is voor mijn initiatief?
In 2021 stelt Delfland voor deze werkwijze € 75.000 beschikbaar. Als dit bedrag op is, staat dit expliciet op de website.

Deel je goede voorbeeld!
Delfland wil graag dat zo veel mogelijk mensen bewust zijn van de gevolgen van het extreme weer. En dat iedereen zelf iets kan doen om de kans op wateroverlastdoor te veel of te weinig water in hun eigen tuin of buurt te verminderen. Jouw verhaal kan anderen inspireren om ook aan de slag te gaan. Daarom vragen we je om je goede voorbeeld te delen met je (social) netwerk. Gebruik #Klimaatkrachtig bij je bericht. Jouw project kan ook een mooi voorbeeld zijn waarover Delfland in publicaties en/of op websites graag wil vertellen. We rekenen hierbij op je medewerking. Uiteraard met respect voor je privacy. (Artikel 15)


Wat is er nog meer mogelijk?
Bekijk ook de regeling ‘In Actie’ of de regeling ‘Op Maat’.