Inez - Trainee

Ik vind het heel erg leuk om voor een organisatie te werken die direct bezig is met de gevolgen van klimaatveranderingen en dus bezig is om de leefomgeving toekomstbestendig te maken.

Lees meer
Inez - Trainee

Nick - Technisch Specialist

Werken voor een waterschap is mijn best doen om het voor de inwoners van Delfland maar ook voor collega’s zo goed mogelijk te doen. Dan heb ik het over het droog houden van de polder, maar ook andere belangen als vissen of aan het water wonen.

Lees meer
Nick  - Technisch Specialist

Ad - Integraal Project Manager

We hebben een duidelijke taak als waterschap. Zorgen voor voldoende en goed oppervlaktewater en beschermen tegen overstromingen. Zorgen dat het afvalwater van onze inwoners gezuiverd wordt.

Lees meer
Ad  - Integraal Project Manager

Reena - Medewerker Operationeel Advies

Zaken waar iedereen van denkt dat het vanzelfsprekend is, zoals zorgen voor schoon zwemwater, dijken in goede conditie houden, afvoer van regenwater na een hevige bui, daar zijn wij voor.

Lees meer
Reena - Medewerker Operationeel Advies

Raymond - Adviseur Veiligheid

Voor mij is het belangrijk dat ik werk doe dat 'ertoe doet', dat het meerwaarde heeft voor mijzelf en anderen. De energie die ik in mijn werk steek moet ervoor zorgen dat de wereld een heel klein stukje beter wordt.

Lees meer
Raymond - Adviseur Veiligheid