Veelgestelde vragen stimuleringsregeling

Welke projecten komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling klimaatadaptatie?

Deze stimuleringsbijdrage is bedoeld voor groenblauwe maatregelen zoals:

 • de aanleg van groene of waterbergende daken, waardoor het water niet meteen het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het afvoersysteem;
 • het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker en beter verspreid in de bodem sijpelt;
 • het ontharden van tuinen (meer groen en minder tegels);
 • het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen, van waaruit het water langzaam wegsijpelt. (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen);
 • het aanleggen van groenblauwe (school)pleinen;
 • het plaatsen van regentonnen.

Aan welke voorwaarden moet het project/initiatief voldoen?

Basisvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

 • Het project levert een bijdrage aan het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving.
 • Het project wordt uitgevoerd binnen het beheergebied van Delfland.
 • Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving of beleid.
 • Aan het project ligt een realistische en sluitende projectbegroting ten grondslag met onderbouwing en offertes.
 • De aanvraag dient voor de start van de uitvoering van het project te zijn ingediend.
 • Via het project wordt de kennis en het bewustzijn over de opvang en verwerking van hemelwater bij een breder publiek versterkt.

Wie komen er in aanmerking voor de regeling?

Iedereen kan een stimuleringsbijdrage aanvragen, met uitzondering van overheidspartijen. Dus burgers, ondernemers, verenigingen van eigenaren, bedrijven, wijkverenigingen, maatschappelijke organisaties; wij stimuleren u graag in het klimaatbestendig maken van uw omgeving.

Overheidspartijen kunnen wel voor een derde partij (een niet-overheidspartij) als intermediair optreden en voor deze derde partij een stimuleringsbijdrage aanvragen.

Wat moet ik doen als ik een bijdrage wil aanvragen?

Het verkrijgen van een stimuleringsbijdrage bestaat uit twee fases:

 1. Vooraf: u dient uw projectaanvraag in met het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie. U voorziet de aanvraag van een projectbegroting met onderbouwing en offertes. Desgewenst kunt u ook een voorschot aanvragen. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u van ons uiterlijk binnen 6 weken een toekenningsbeschikking. Waarna wij gelijk het eventuele voorschot uitbetalen.
 2. Achteraf: U dient een vaststellingsaanvraag in, voorzien van betalingsbewijzen van alle gemaakte kosten en andere bewijsstukken. Daarmee stellen wij de hoogte van het uit te betalen stimuleringsbijdrage definitief vast en betalen het (resterende) bedrag uit.

Waarom heeft Delfland deze stimuleringsregeling in het leven geroepen?

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in Delfland. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. De overheid kan deze gevolgen niet allemaal alleen verhelpen, daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig. Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden zodat u in de toekomst droge voeten en school water houdt. We willen daarom een ‘groenblauwe’ beweging op gang helpen. Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Zo zorgt u dat uw omgeving een fijne plek blijft om in te wonen en werken.

Waarom is het klimaatbestendig maken van mijn buurt zo belangrijk?

Ook in onze regio merken we dat het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden als hoosbuien en hittegolven komen steeds vaker voor. Daar is de bebouwde omgeving in veel gevallen niet goed op berekend, met als gevolg wateroverlast of juist een uitgedroogde bodem. Hierdoor neemt de kans op schade en andere ongewenste gevolgen toe. Bij droogte bijvoorbeeld klinkt de bodem te veel in, waardoor gebouwen, wegen en dijken schade op kunnen lopen. Bij hevige buien raakt de riolering overbelast met als gevolg wateroverlast op straat, kans op schade aan bebouwing en vervuild water in de sloot of gracht.

Hoeveel geld kan ik krijgen voor mijn groenblauwe project?

De stimuleringsbijdrage bedraagt:

 1. Bij projectkosten tussen de € 0,00 en € 50.000,00 inclusief btw: 25% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,00.
 2. Bij projectkosten hoger dan € 50.000,00 inclusief btw: 20% van de kosten met een maximum van € 15.000,00.

Hoe lang loopt de stimuleringsbijdrage klimaatadaptatie?

De regeling loopt tot eind 2019. Per jaar stelt het college van Delfland een maximaal bedrag voor deze regeling vast. Voor 2019 zit er 300.000 euro in het ‘potje’.