Aanvragen voor 1 februari 2021

Heeft u voor 1 februari 2021 een aanvraag ingediend? Dan kan u hier uw verzoek tot vaststelling voor grootschalige maatregel(en) naar ons uploaden of versturen aan subsidieklimaatadaptatie@hhdelfland.nl.

let op: U dient geen gebruik te maken van onderstaande formulieren als u uw aanvraag na 1 februari 2021 heeft ingediend, ga dan naar Bijdrage aanvragen of vaststellen.

Heeft u voor 10 mei 2019 uw aanvraag ingediend, dan kunt u gebruik maken van onderstaand vaststellingsformulier.

-      Formulier verzoek tot vaststelling stimuleringsbijdrage (docx, 46 kB)

Als u na 10 mei 2019 een aanvraag hebt ingediend en uw project met grootschalige maatregel(en) (subsidiabel bedrag meer dan €1.000) is uitgevoerd, heeft u zicht op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarop baseren we het definitieve subsidiebedrag. Hiervoor dient u binnen 3 maanden na de voltooiing van de activiteiten een vaststellingsformulier in.

-      Vaststellingsformulier grootschalige maatregel(en)  (docx, 51 kB) (docx, 53 kB)

Let op: het vaststellingsformulier kan alleen worden ingediend als er een aanvraag voor grootschalige maatregel(en) is toegekend.

Vul het vaststellingsformulier volledig in en voorzie het van de gevraagde betalingsbewijzen en andere bewijsstukken. Welke dat zijn vindt u op het formulier. Hiermee stelt Delfland definitief vast welke bedrag u krijgt uitbetaald. Bij de uitbetaling wordt het eventuele voorschot verrekend. 

Aandachtspunten bij deze procedure:

Heeft u andere kosten gemaakt dan beschreven in de toekenningsbeschikking? Die vallen dan niet onder de stimuleringsregeling. Uitbetaling kan alleen geschieden op die kostenposten zoals vastgesteld in de toekenningsbeschikking. Het is niet mogelijk bedragen over te hevelen tussen posten. Zo voorkomt Delfland dat er meer subsidie moet worden uitgekeerd dan is begroot.

U kunt géén bijdrage krijgen als:

  • uw aanvraag niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Delfland);
  • u voor uw maatregel/ activiteit al van een andere (overheids-)organisatie subsidie krijgt of kan aanvragen die de kosten van de gehele maatregel/ activiteit dekt;
  • uw maatregel/ activiteit een wettelijke verplichting betreft.

Zolang we nog geen besluit hebben genomen over uw vaststellingsaanvraag, kunnen we uw aanvraag alsnog weigeren (anders gezegd: de beschikking wijzigen of intrekken). Dat kan alleen:

  • als u binnen 6 maanden nadat we uw aanvraag hebben toegekend (de ‘beschikking’) nog niet bent begonnen met de werkzaamheden, of;
  • als u de vaststellingsaanvraag niet op tijd heeft ingediend.

Versturen

Stuur via onderstaand formulier het ingevulde vaststellingsformulier op. Let op:

  • U kunt maximaal 23 MB aan bijlage(n) naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan.

 

Beantwoord deze vraag:
Beantwoordt deze eenvoudige rekenvraag. zo voorkomen wij spam.
Schrijf cijfer vijf.
Uw antwoord: