Stimuleringsbijdrage aanvragen

U kunt uw aanvraag voor de stimuleringsbijdrage (met benodigde bijlagen zoals vermeld in het aanvraagformulier) naar ons uploaden of versturen aan subsidieklimaatadaptatie@hhdelfland.nl.

Leest eerst de toelichting op de stimuleringsbijdrage:

Als u in aanmerking komt voor de subsidie en uw aanvraag wordt toegekend, kunt u aanvangen met de uitvoering. U dient binnen 6 weken na uitvoering van het project een verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie bij ons in te dienen. U kunt dit doen door het formulier ‘Verzoek vaststelling stimuleringsbijdrage klimaatadaptatie’ (met benodigde bijlagen zoals vermeld in dit formulier) te uploaden en via de knop verzenden (submit) te versturen.

Download het juiste formulier voor aanvraag stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Er zijn 2 formulieren beschikbaar, controleer goed welk formulier voor u van toepassing is. 

Vul dit formulier in wanneer u één of twee kleinschalige maatregel(en) wilt toepassen in uw tuin of aan uw woning. Hieronder valt bijvoorbeeld een groen dak, het aanbrengen van groen in de tuin (weghalen van verharding) of het plaatsen van een regenton of een andere vorm van een water-vasthoudmaatregel.

Bent u van plan meer dan twee kleine maatregelen toe te passen, vul dan het formulier Groenblauwe schoolpleinen, grootschalige maatregel(en) en maatschappelijke initiatieven in.

Vul dit formulier in wanneer het project minimaal drie kleinschalige of één of meerdere grote klimaatbestendige maatregel(en) bevat. Te denken valt aan het klimaatbestendig inrichten van een plein, straat of wijk. Dit formulier moet ook worden gebruikt voor aanvragen voor een groenblauw schoolplein. 

Let op:

  • U kunt maximaal 10 MB aan bijlage(n) naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan.
  • Upload het juiste aanvraagformulier (Aanvraagformulier Kleinschalige maatregel(en) of Aanvraagformulier Groenblauwe schoolpleinen, grootschalige maatregel(en) en maatschappelijke initiatieven)
Beantwoord deze vraag:
Dan weten wij dat u geen robot bent.
Schrijf cijfer vijf.
Uw antwoord: