Stimuleringsbijdrage aanvragen

U kunt uw aanvraag voor de stimuleringsbijdrage (met benodigde bijlagen zoals vermeld in het aanvraagformulier) hier uploaden of versturen aan subsidieklimaatadaptatie@hhdelfland.nl.

Bekijk de stimuleringsregeling klimaatadaptatie en de bijbehorende toelichting in de volgende pdf:

-      Stimuleringsregeling klimaatadaptatie (pdf, 369 kB)

Download eerste het juiste aanvraagformulier

Er zijn twee formulieren (kleinschalige en grootschalige maatregelen) beschikbaar, controleer goed welk formulier voor u van toepassing is.

-      Aanvraagformulier kleinschalige maatregel(en) (docx, 62 kB)

Vul dit formulier in wanneer het een aanvraag van minder dan € 1.000 aan subsidiabele kosten betreft. Vul het aanvraagformulier volledig in en voorzie het van de gevraagde bijlagen (bonnen, facturen, beschrijvingen, foto’s). Een aanvraag kan tot maximaal drie maanden na de voltooiing van de klus nog worden ingediend. Voor deze verkorte aanvraagprocedure geldt: binnen zes weken ontvangt u de beslissing over de toekenning. Ook verneemt u dan hoe hoog het bedrag is wat u gaat ontvangen. Voor kleinschalige maatregelen kunt u geen voorschot aanvragen.

-      Aanvraagformulier grootschalige maatregel(en) (docx, 61 kB)

Vul dit formulier in wanneer het een aanvraag van meer dan € 1.000 aan subsidiabele kosten betreft. Vul het aanvraagformulier volledig in en voorzie het van de gevraagde bijlagen (offertes, begrotingen, beschrijvingen, foto’s).

Zorg dat u uw aanvraag voor een financiële bijdrage vóór de voltooiing van de maatregelen indient. Als de aanvraag wordt toegekend, ontvangt u uiterlijk binnen 6 weken een toekenningsbeschikking en krijgt u het eventuele voorschot uitbetaald.

Maakt u al kosten terwijl de aanvraag nog in behandeling is? Als de kans op subsidietoekenning groot is, kunt u alvast een voorschot aanvragen (maximaal 50%). Misschien vragen we u om eerst aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd aan welke regels de besluitvorming moet voldoen over het al dan niet toekennen van een voorschot op subsidies.

Let op: Als uw project met grootschalige maatregel(en) is uitgevoerd, heeft u zicht op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarop baseren we het definitieve subsidiebedrag. Hiervoor dient u binnen 3 maanden na de voltooiing van de activiteiten een verzoek tot vaststelling in te dienen.

U kunt géén bijdrage krijgen als:

  • uw aanvraag niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Delfland);
  • u voor uw maatregel/ activiteit al van een andere (overheids-)organisatie subsidie krijgt of kan aanvragen die de kosten van de gehele maatregel/ activiteit dekt;
  • uw maatregel/ activiteit een wettelijke verplichting betreft.

Versturen

Stuur via onderstaand formulier het ingevulde aanvraagformulier op. Let op:

  • U kunt maximaal 23 MB aan bijlage(n) naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan;
  • Upload het juiste aanvraagformulier: Aanvraagformulier kleinschalige maatregel(en) of Aanvraagformulier grootschalige maatregel(en).


Beantwoord deze vraag:
Dan weten wij dat u geen robot bent.
Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord: