Stimuleringsbijdrage aanvragen

U kunt uw aanvraag voor de stimuleringsbijdrage (met benodigde bijlagen zoals vermeld in het aanvraagformulier) naar ons uploaden of versturen aan subsidieklimaatadaptatie@hhdelfland.nl.

Bekijk de stimuleringsregeling klimaatadaptatie 2019 en de bijbehorende toelichting in de volgende pdf:

Download eerst het juiste aanvraagformulier

Er zijn twee formulieren (kleinschalige en grootschalige maatregelen) beschikbaar, controleer goed welk formulier voor u van toepassing is.

Vul dit formulier in wanneer het een aanvraag van minder dan € 1.000 aan subsidiabele kosten betreft. Vul het aanvraagformulier volledig in en voorzie het van de gevraagde bijlagen (bonnen, facturen, beschrijvingen, foto’s). Een aanvraag kan tot maximaal drie maanden na de voltooiing van de klus nog worden ingediend. Voor deze verkorte aanvraagprocedure geldt: binnen zes weken ontvang je de beslissing over de toekenning. Ook verneem je dan hoe hoog het bedrag is wat je gaat ontvangen. Voor kleinschalige maatregelen kun je geen voorschot aanvragen.

Vul dit formulier in wanneer het een aanvraag van meer dan € 1.000 aan subsidiabele kosten betreft. Vul het aanvraagformulier volledig in en voorzie het van de gevraagde bijlagen (offertes, begrotingen, beschrijvingen, foto’s).

Zorg dat je je aanvraag voor een financiële bijdrage vóór de voltooiing van de maatregelen indient. Als de aanvraag wordt toegekend, ontvang je uiterlijk binnen 6 weken een "toekenningsbeschikking" en krijg je het eventuele voorschot uitbetaald.

Maak je al kosten terwijl de aanvraag nog in behandeling is? Als de kans op subsidietoekenning groot is, kun je alvast een voorschot aanvragen (maximaal 50%). Misschien vragen we je om eerst aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd aan welke regels de besluitvorming moet voldoen over het al dan niet toekennen van een voorschot op subsidies.

Let Op: Als jouw project met grootschalige maatregel(en) is uitgevoerd, heb je zicht op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarop baseren we het definitieve subsidiebedrag. Hiervoor dien je binnen 3 maanden na de voltooiing van de activiteiten een "verzoek tot vaststelling in te dienen".

Let op:

  • U kunt maximaal 10 MB aan bijlage(n) naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan.
  • Upload het juiste aanvraagformulier (Aanvraagformulier Kleinschalige maatregel(en) of Aanvraagformulier Grootschalige maatregel(en)

Versturen

Stuur via onderstaand formulier het ingevulde aanvraagformulier op.

Je kunt géén bijdrage krijgen als:

  • je aanvraag niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Delfland);
  • Je voor jouw maatregel/activiteit al van een andere (overheids-)organisatie subsidie krijgt of kan aanvragen die de kosten van de gehele maatregel/activiteit dekt;
  • Jouw maatregel/activiteit een wettelijke verplichting betreft.
Beantwoord deze vraag:
Dan weten wij dat u geen robot bent.
Wat is 4 + 4 ?
Uw antwoord: