Veelgestelde vragen over Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie In Actie

Hieronder lees je in Q&A-vorm de publieksversie van de regeling ‘In Actie’.

De juridische versie vind je hier (pdf, 112 kB).

Waarom deze regeling?
Deze regeling ‘In Actie’ is bedoeld om inwoners van Delfland te stimuleren hun directe omgeving voor te bereiden op extreem weer. Daarbij gaat het vooral om regenwater opvangen, tijdelijk vasthouden en liefst ook hergebruiken.

Hoe meer regenwater we bij hevige hoosbuien opvangen, hoe minder wateroverlast er is op straat en hoe minder waterschade er is aan bijvoorbeeld gebouwen. Bovendien is het beter voor het milieu: als het riool overbelast raakt bij een hoosbui, komt er vervuild water van het riool in sloten en grachten. Met deze regeling wil Delfland meer water vasthouden in bijvoorbeeld (gevel)tuinen, regentonnen, vijvers en op daken.

Waar en voor wie geldt deze regeling?
Alleen klimaatbestendige maatregelen in het beheergebied van Delfland komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Je dient je aanvraag in nadat je daadwerkelijk kosten hebt gemaakt. Delfland kent per huisadres maximaal één tegemoetkoming toe.

Neem je de klimaatadaptieve maatregel in een gemeenschappelijke ruimte (tuinen, terreinen of gebouwen/daken) van bijvoorbeeld een VvE of appartementencomplex? Neem dan van te voren contact met ons op.

Welke klimaatbestendige maatregelen komen (gedeeltelijk) in aanmerking voor een bijdrage?

Hieronder vind je de bijdrage per categorie. Het totaal bestaat uit één of meerdere bedragen. 

Tabel maatregelen In Actie

Hoe hoog is de totale financiële bijdrage?
De bijdrage is maximaal 30% van de kosten en maximaal de bijdrage per categorie (zie bovenstaande tabel). Je krijgt een bonus als je maatregelen neemt uit meerdere categorieën, bijvoorbeeld een regenton én een groendak. Het totaal van de tegemoetkoming is per huisadres maximaal € 1.100,--. (Artikel 1)

Hoe werkt de regeling?
Delfland beslist binnen 6 weken na ontvangst van jouw aanvraag of je een tegemoetkoming krijgt. Je kunt geen voorschot krijgen. Delfland stort het bedrag van de tegemoetkoming 2 weken na het versturen van de beslissing op je rekening. (Artikel 6)

Waarom zou ik (toch) niet in aanmerkingen komen voor een bijdrage?
Jaarlijks wordt er een plafond voor de regeling ‘In Actie’ bepaald. Voor 2021 is er € 125.000 beschikbaar. Als dat bedrag op is, dan neemt Delfland geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. (Artikel 7)

Hoe weet ik of er nog geld is voor een bijdrage aan mijn klimaatadaptieve maatregelen?
Als het budget op is, dan staat dit expliciet op de website vermeld. (Artikel 2)

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor deze regeling?
Je kunt een tegemoetkoming aanvragen tot en met de laatste dag van het jaar waarin je kosten maakte . Dus voor maatregelen die je bijvoorbeeld in maart 2021 uitvoerde, kun je tot en met 31 december 2021 een aanvraag indienen. Je logt binnen de digitale aanvraagomgeving in met je DigiD. Onderdeel van het aanvraagformulier is:

  • kassabon of factuur met betaalbewijs van de klimaatadaptieve maatregel(en);
  • (overzichts)foto’s van de situatie vóór de maatregel(en);
  • bij niet-zichtbare ondergrondse maatregelen: een foto van de situatie tijdens de aanleg van de voorziening;
  • (overzichts)foto’s van de situatie nadat de maatregelen zijn gerealiseerd.

 Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je aanvraag. Is deze aanvraag niet compleet, dan krijg je een ‘Verzoek aanvullende informatie’. Je hebt dan 4 weken om je aanvraag compleet te maken. (Artikel 4)

Deel je voorbeeld met anderen
Delfland wil graag dat zo veel mogelijk mensen bewust zijn van de gevolgen van het extreme weer. En dat iedereen zelf iets kan doen om de kans op wateroverlast door te veel of te weinig water in hun eigen tuin of buurt te verminderen. Jouw voorbeeld kan anderen inspireren om ook aan de slag te gaan. Daarom vragen we je om je goede voorbeeld te delen binnen je (social) netwerk. Gebruik #klimaatkrachtig bij je bericht. Jouw initiatief of maatregel kan ook een mooi voorbeeld zijn waarover Delfland in publicaties en/of op websites graag wil vertellen. We rekenen hierbij op je medewerking. Uiteraard met respect voor je privacy. (Artikel 8)

Wat is er nog meer mogelijk?
Bekijk ook de regeling ‘Op Maat’ of de Werkwijze ‘Met Perspectief’.