Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie (momenteel gesloten)

Klimaatbestendige tuin

UPDATE 15 augustus 2019: Het is nu niet meer mogelijk om een stimuleringsbijdrage aan te vragen, omdat het plafond van het budget is bereikt. De stimuleringsregeling blijkt een groot succes! Veel mensen hebben aanvragen gedaan voor een bijdrage voor projecten als: groene daken, vergroenen van tuinen en regentonnen. Mogelijk komt er dit najaar meer budget beschikbaar. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Help onze regio klimaatbestendiger te maken en wateroverlast tegen te gaan! Hoe? Met 'groenblauwe' maatregelen in tuinen, op daken, op schoolpleinen en bedrijfsterreinen. Dat kan al door minder tegels in de tuin of een regenton te gebruiken. En het mooie is: Delfland helpt u op weg en betaalt mee.   

Het klimaat verandert; extreme weersomstandigheden zoals hoosbuien en perioden van langdurige warmte en droogte komen steeds vaker voor. Daar is de bebouwde omgeving nog onvoldoende op berekend, met als gevolg wateroverlast of juist een uitgedroogde bodem. Dat kan tot schade leiden. Bij droogte bijvoorbeeld klinkt de bodem te veel in, waardoor gebouwen, wegen en dijken kunnen verzakken. Bij hevige buien raakt de riolering overbelast en dat betekent wateroverlast op straat, kans op schade aan bebouwing en vervuiling van sloten of grachten.

Help ook mee aan klimaatbestendige inrichting van jouw omgeving

Delfland werkt er samen met andere lokale overheden hard aan om zulke problemen tegen te gaan. Toch is dat niet voldoende. Meer dan de helft van de verharding ligt op privaat terrein. Daar kunnen wij als overheid geen maatregelen treffen. Als bewoner, bedrijf of organisatie kan je dat wél. Jij kunt helpen ervoor te zorgen dat er in jouw omgeving meer regenwater wordt vastgehouden of opgevangen. Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang maken jouw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Kijk voor inspiratie op: https://klimaatkrachtig.nl/projecten.

Delfland betaalt mee 

Als inwoner, stichting of vereniging, organisatie of onderneming in Delfland ben je van harte uitgenodigd om mee te doen. Heb je een goed idee om jouw buurt, wijk, straat, gebouw of perceel klimaatbestendiger te maken, dan helpt Delfland je graag op weg. Je kunt hiervoor een beroep doen op de "Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Delfland 2019". Deze stimuleringsbijdrage is bedoeld voor ‘groenblauwe’ maatregelen in tuinen, op daken, op schoolpleinen en bedrijfsterreinen.