Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Help onze regio bestendiger te maken tegen klimaatverandering!

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in Delfland. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Wilt u daar met uw tuin, terrein, dak of straat aan bijdragen, dan betaalt uw waterschap mee. Vraag een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Delfland aan.

Wat zijn de voordelen voor u?

Aanpassingen doen kost geld. Om u financieel te helpen, hebben we deze regeling getroffen. Verschillende maatregelen kunnen u in de toekomst ook financieel voordeel opleveren, bijvoorbeeld door minder water en energie te verbruiken of het eten van uw zelfgekweekte groenten. Door groenblauwe maatregelen te nemen, voorkomt u in de toekomst schade door droogte of wateroverlast. Uw buurt wordt bovendien groener, mooier, prettiger én gezonder! En het vergroot samenwerken de betrokkenheid en sociale contacten.

Basisvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

  • Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage wordt ingediend ten minste vier weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart.
  • Het project wordt uitgevoerd binnen het gebied van Delfland.
  • U bent in bezit van een offerte of onderbouwing van de kosten.
  • Een stimuleringsbijdrage kan worden aangevraagd door eenieder, met uitzondering van overheidspartijen. Overheidspartijen kunnen wel voor een derde partij – zijnde een niet-overheidspartij - als intermediair optreden en voor deze derde partij een stimuleringsbijdrage aanvragen.
  • Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
  • Het project behoort niet tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager

       De stimuleringsregeling klimaatadaptatie loopt tot 31 december 2019. Voor 2019 is in totaal een bedrag beschikbaar van € 300.000.

       Heeft u nog vragen over onze stimuleringsregeling, neem dan contact met ons op via tel. (015) 260 81 08.

       Illustratie: groene daken in Rotterdam