Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Klimaatbestendige tuin

Help mee om onze regio voor te bereiden op extreem weer

Het klimaat verandert. Het gaat harder en vaker regenen en in de zomer is het vaker lang droog. Er staan erg veel huizen en gebouwen in onze regio. Veel straten, pleinen en tuinen liggen vol met tegels. De riolering kan niet al het regenwater afvoeren bij hevige buien. Daarom hebben we soms wateroverlast na regenbuien. Bij droogte kunnen huizen, gebouwen, wegen en dijken verzakken. Dat kan tot schade leiden.


Delfland werkt al samen met gemeentes en provincie om problemen als gevolg van hevige buien en droogte te voorkomen. Maar we kunnen deze problemen niet alleen oplossen. U kunt ook helpen als bewoner, bedrijf of organisatie. Door maatregelen te nemen in tuinen, op daken, in straten, op (school)pleinen en bedrijfsterreinen. Dit kunt u doen door in uw omgeving meer regenwater op te vangen. Bijvoorbeeld door:

  • meer groen
  • minder tegels in uw tuin
  • groene daken (dat zijn daken die begroeid zijn met planten)
  • een regenton

Delfland betaalt mee

Een tuin, dak, plein, straat of bedrijfsterrein met meer groen ziet er mooier uit. Het is ook leuker en gezonder om op een schoolplein met meer groen te spelen. Daarnaast is het met warm weer koeler in een tuin met meer groen en minder tegels.

Heeft u een goed idee dan subsidieert Delfland tot 25% van de kosten. Delfland heeft een subsidie om uw tuin, dak, schoolplein of bedrijfsterrein bijvoorbeeld te voorzien van meer groen. 

Hoe werkt het?

Zorg dat u weet hoe hoog de kosten zijn van alle maatregelen om onze regio voor te bereiden op extreem weer. U vult één van de twee aanvraagformulieren in:


Regeling

Bekijk de stimuleringsregeling klimaatadaptatie en de bijbehorende toelichting in de volgende pdf. De huidige regeling wordt momenteel geactualiseerd. U kunt uw aanvraag blijven indienen. Maar houd de website in de gaten voor eventuele nieuwe formulieren.


Inspiratie

Meer ideeën kunt u vinden op www.klimaatkrachtig.nl.