Droogte: actuele stand

Op deze pagina leest u de actuele berichtgeving over de droogte in Delfland.

De kaart waar er droogte-inspecties worden uitgevoerd is hier in te zien.

Update 20 mei 2020

Droogte neemt toe: wees zuinig op ons water
Het is droog en er zit voorlopig geen neerslag van betekenis in de weersvooruitzichten. Wij houden de dijken goed in de gaten en kunnen op dit moment nog voldoende zoet water aanvoeren. Duidelijk is wel dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dus moeten wij zuinig zijn met en op ons water en samen ons gebied anders inrichten.

Update 28 april 2020

Veel media-aandacht voor dijkinspecties

Vandaag starten wij met inspecties van de droogtegevoelige dijken in ons gebied. Omdat het al zo lang niet heeft geregend is er al heel vroeg in het jaar een flink neerslagtekort. Veendijken drogen snel uit en kunnen dan scheuren gaan vertonen. Om er op tijd bij te zijn met reparaties is het belangrijk de dijken goed in de gaten te houden.

Verschillende media besteden vandaag aandacht aan de inspecties. Wij maken een overzicht:

    Update 8 april 2020

    Op 1 april is het zogenaamde droogteseizoen weer begonnen.  

    De temperaturen stijgen. Het is droog en de komende dagen lijkt dat zo te blijven. Dat leidt nu niet tot problemen.

    We vragen veehouders met schapen of geiten op de dijk om extra alert te zijn. En als het nodig is het vee tijdelijk elders te laten grazen. Zo voorkomen we schade aan de dijk. Lees het bericht hierover: Delfland alert op schade aan de dijk door begrazing.

    Meer informatie