Droogte: actuele stand

Op deze pagina leest u de actuele berichtgeving over de droogte in Delfland.

Droogte zorgt in het gebied van Delfland nog niet voor problemen

Terwijl de droogte in het oosten van ons land al voor flinke problemen zorgt, valt het in onze regio tot nu toe erg mee. Op dit moment is de situatie vrij normaal voor de tijd van het jaar. Natuurlijk is het alweer een paar weken droog en bij vlagen zeer warm, maar het heeft in juni nog flink geregend. Daardoor is er in het gebied van Delfland niet meteen sprake van grote droogte: we kunnen nog wel wat hebben.

Wij zijn ook goed voorbereid op het droogteseizoen. Vanaf 1 april van ieder jaar houden de medewerkers van Delfland de droogtesituatie in de gaten. Belangrijke vragen die spelen zijn dan: Hoe gaat het met de droogtegevoelige dijken? Is de waterkwaliteit goed? Hebben we genoeg water om de waterpeilen op het juiste niveau te houden en is dat water zoet genoeg?

Dijken in goede straat

Onze dijken zijn in goede staat. Maar als het lang droog is, kunnen in droogtegevoelige dijken scheuren in ontstaan. Daarom inspecteren wij die dijken regelmatig bij droogte en als het nodig is repareren we ze. Eind mei hebben we onze kades voor het laatst geïnspecteerd. Na de neerslag van de eerste helft van juni heeft het neerslagtekort nog niet het niveau bereikt waarop we weer gaan inspecteren. Als de droogte aanhoudt verandert dat en starten wij de inspecties weer op.

Voldoende water van goede kwaliteit

De waterkwaliteit in de sloten, plassen, grachten en kanalen is goed. Op sommige plekken steekt blauwalg de kop op, maar dat is een normaal natuurlijk verschijnsel voor de tijd van het jaar.

Droogte kan er ook toe leiden dat er verzilt (‘zout’) water vanuit de Nieuwe Maas of via de ondergrond het watersysteem instroomt. Dit zoutere water kan schadelijk zijn voor de landbouw en voor de natuur, die van het oppervlaktewater afhankelijk zijn. Het is dus van groot belang dat we over voldoende zoet water beschikken.

Op dit moment voeren we onder meer zoet water aan via onze 4,2 km lange leiding vanuit het Brielse meer: zo’n 4000 liter per seconde. Daarmee hebben we ongeveer de helft van onze aanvoermogelijkheden in gebruik, meer is op dit moment niet nodig om aan de watervraag te voldoen. Feit is wel dat voldoende zoet water van goede kwaliteit geen vanzelfsprekendheid is: daar moeten wij wel wat voor doen.

Meer informatie