Droogte: actuele stand

Op deze pagina leest u de actuele berichtgeving over de droogte in Delfland.

Update 31 juli

Na een periode van wisselvallig weer, beleven wij nu weer een paar flink zomerse dagen. Wat betekent dat voor het neerslagtekort en de waterkwaliteit?

Ondanks de regen die wij hebben gehad, is het neerslagtekort in het gebied van Delfland nog steeds zo’n 200 mm. Dat is fors, maar ter vergelijking: in 2018 was dat rond deze datum 300 mm.

Voor de droogtegevoelige dijken hadden de natte periodes een positief effect. Door de regen en doordat wij op tijd zijn begonnen met droogte-inspecties en reparaties, is er op dit moment geen reden om extra controles te lopen.

Wij kunnen het huidige neerslagtekort in ons gebied goed aan, mede dankzij het zoete water dat wij vanuit het Brielse Meer ons gebied in pompen. Daarmee kunnen wij het water in de sloten, vaarten en grachten op peil te houden en dat is belangrijk voor de waterkwaliteit en  de natuur in en om het water.

Bij de waternatuur hoort helaas ook de blauwalg. Die steekt weer fors de kop op in de provincie Zuid-Holland. Blauwalg hoort bij natuurwater, maar als er teveel van is, dan kun je er als zwemmer gezondheidsklachten van krijgen. Daarom controleren wij op de officiële zwemwaterlocaties in ons gebied de waterkwaliteit. Op dit moment komt de blauwalg voor op meerdere locaties. Ga jij verkoeling zoeken in natuurwater, doe dat dan alleen op een gecontroleerde locatie en kijk op www.zwemwater.nl voor de waterkwaliteit!

 

Update 23 juni 2020

Het is warm en droog. Ga jij zwemmen? Let op de zwemwaterkwaliteit.
Met het warme droge weer is het heerlijk om te gaan zwemmen in natuurwater. Met inachtneming van de coronavoorschriften kan dat gelukkig weer op de meeste zwemwaterlocaties in ons gebied.

Het warme weer vergroot echter ook de kans op overlast door blauwalg en het optreden van botulisme. Ga dus niet zomaar ergens zwemmen, doe dat alleen op officiële zwemwaterlocaties. Daar wordt het water door ons gecontroleerd en weet je dus waar je aan toe bent. Op www.zwemwater.nl en op de borden bij de zwemplassen kun je zien hoe de waterkwaliteit is.


Update 17 juni 2020

Hevige hoosbuien, hoe gaan we daar mee om?
Afgelopen dagen was het flink raak en er komen nog meer buien onze kant op. Er vielen hevige piekbuien in de regio. Vooralsnog heeft dit niet tot zorgwekkende hoge waterstanden in sloten en vaarten geleid. De brandweer heeft hard gewerkt om het overtollige water weg te krijgen. Bij overgelopen rioleringen is de brandweer aan zet om water weg te pompen; als het gaat om overlast als gevolg van sloten en vaarten die overlopen, zijn wij als waterschap verantwoordelijk om de overlast te verhelpen

Update 5 juni 2020

Blij met beetje regen: vang het zoveel mogelijk op
De grond en de dijken zijn kurkdroog. Wij kunnen maar net het waterniveau in de hoofdvaarten op peil houden en de verzilting van ons zoete oppervlaktewater neemt toe. Daarom zijn we blij met de regen die komende dagen is voorspelt, ook al is het een druppel op een gloeiende plaat. Het is lang niet voldoende om het neerslagtekort, dat inmiddels is opgelopen naar 190mm, op te heffen. Vandaar de oproep: vang het regenwater zoveel mogelijk zelf ook op.


Update 20 mei 2020

Droogte neemt toe: wees zuinig op ons water
Het is droog en er zit voorlopig geen neerslag van betekenis in de weersvooruitzichten. Wij houden de dijken goed in de gaten en kunnen op dit moment nog voldoende zoet water aanvoeren. Duidelijk is wel dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dus moeten wij zuinig zijn met en op ons water en samen ons gebied anders inrichten.

De kaart waar er droogte-inspecties worden uitgevoerd is hier in te zien.

Update 28 april 2020

Veel media-aandacht voor dijkinspecties

Vandaag starten wij met inspecties van de droogtegevoelige dijken in ons gebied. Omdat het al zo lang niet heeft geregend is er al heel vroeg in het jaar een flink neerslagtekort. Veendijken drogen snel uit en kunnen dan scheuren gaan vertonen. Om er op tijd bij te zijn met reparaties is het belangrijk de dijken goed in de gaten te houden.

Verschillende media besteden vandaag aandacht aan de inspecties. Wij maken een overzicht:
Update 8 april 2020

Op 1 april is het zogenaamde droogteseizoen weer begonnen.  

De temperaturen stijgen. Het is droog en de komende dagen lijkt dat zo te blijven. Dat leidt nu niet tot problemen.

We vragen veehouders met schapen of geiten op de dijk om extra alert te zijn. En als het nodig is het vee tijdelijk elders te laten grazen. Zo voorkomen we schade aan de dijk. Lees het bericht hierover: Delfland alert op schade aan de dijk door begrazing.

Meer informatie