Het juiste waterpeil

Bij het bepalen van het waterpeil in een gebied kijken we naar de belangrijkste gebruiksfuncties en welk waterpeil daar het beste bij past. Dit waterpeil wordt vastgelegd in een peilbesluit.

Door ons hele gebied heen loopt het zogenaamde boezemstelsel. De belangrijkste functie van dit stelsel is het afvoeren van water. Het stelsel bestaat uit grote vaarten en kanalen, zoals de Schie in Delft, de Vliet in Voorburg en de Gaag in Schipluiden. Deze vaarten zijn met elkaar verbonden en staan op een vast waterpeil van 43 centimeter onder NAP. Dit noemen we het boezempeil.

Het waterpeil in de polders verschilt per gebied en is afhankelijk van de gebruiksfuncties. In agrarisch gebied bijvoorbeeld moet het peil niet te hoog zijn zodat het land goed bewerkt kan worden. Bij oude huizen mag het peil niet te laag zijn omdat anders houten funderingen kunnen verrotten. In een natuurgebied is het meestal goed om een hoog waterpeil aan te houden.

De meeste gebieden hebben een mix van functies. Het is niet mogelijk om een ideaal peil voor alle die functies in te stellen. Er wordt daarom bekeken welk peil het beste tegemoet komt aan de wensen van de verschillende functies. Dit waterpeil wordt vastgelegd in een peilbesluit.

Download de vastgestelde peilgebieden voor ArcGis of CAD-systemen