Water tijdelijk opslaan

Waterberging

Als het veel en hard regent, lopen sloten en vaarten snel vol. Als we niets doen, kunnen ze zelfs overstromen. Dat betekent wateroverlast.

Natuurlijk hebben we onze gemalen die water weg kunnen pompen. Maar soms is er meer nodig. Uit voorzorg kunnen we onze sloten en vaarten breder maken. Zo kan er meer water in.

Wat ook kan is het water tijdelijk ergens opslaan, bewaren. Dat kan in een waterberging. Daarvan hebben we er meerdere in ons gebied. Een waterberging kan een meertje zijn waarin extra water kan worden opgevangen. Maar het kan ook een weiland zijn waar we van tevoren dijkjes omheen hebben gebouwd. Dit weiland kan dan onder water komen te staan als dat nodig is.