Gemalen aan uit voorzorg

Illustratie doorsnede gemaal

Voor iedere sloot en vaart is een bepaalde waterstand vastgesteld. Als er veel regen valt, pompen onze gemalen het water weg.

Hierdoor zal het waterpeil zakken. Heeft het al een lange tijd niet geregend, dan pompen we het water juist het gebied in. Zo houden we de juiste waterstand.

Als er veel regen wordt verwacht, laten we uit voorzorg de waterstand zakken. We doen dit op basis van de weersverwachtingen die we krijgen van Meteo Group. En we gebruiken hiervoor een zogenoemd neerslagprotocol.

Maatwerk

Het kan gebeuren dat er op de ene plek meer regen wordt verwacht dan op een andere plek. Of dat het al een tijd geregend heeft en er komt nog meer regen aan. Dan kan de grond niet meer zoveel regen opnemen. En stroomt het water sneller de sloot in. Het neerslagprotocol biedt dan geen uitkomst. We besluiten dan per polder welke gemalen we aanzetten. Zo'n besluit nemen we op basis van onze ervaring en de omstandigheden.

Zo weten we ook dat er polders zijn met een grotere kans op wateroverlast. We noemen dit de aandachtspolders. Als Delfland veel regen verwacht, wordt hier de waterstand eerder verlaagd dan in andere polders.