Gemaal Commandeurspolder

Het bestaande gemaal Commandeurspolder in Maasland is een gemeentelijk monumentaal pand, gebouwd in 1893. Het gebouw en de installaties voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en moeten vervangen worden. Voor de locatie van het nieuwe gemaal worden twee opties uitgewerkt. Het nieuwe gemaal zal duurzaam (circulair) worden ontworpen met visvriendelijke pompen en een visinlaat, zodat vissen veilig het gemaal kunnen passeren.

Gemeentelijk monument
Het waterpeil in de Commandeurspolder wordt geregeld met een gemaal dat staat aan de Commandeurskade in Maasland. Dit poldergemaal dateert uit 1893 en vormt samen met het naastgelegen bakkershuisje en woonhuis een gemeentelijk monument. Het gebouw verkeert bouwkundig in zeer matige staat en inmiddels zijn de installaties ook aan vervanging toe. Om dit gemaal weer te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, zijn forse aanpassingen nodig. Vanwege de monumentale status van de behuizing is dat lastig.

Nieuw duurzaam gemaal Commandeurspolder Maasland
Op 23 april 2020 heeft de Verenigde Vergadering van Delfland besloten het huidige gemaal te verlaten en te vervangen door een nieuw gemaal Commandeurspolder. Er zijn verschillende varianten mogelijk, er zijn twee locaties en het gemaal kan bovengronds of zoveel mogelijk ondergronds worden gemaakt. Bij het onderzoek wordt gekeken naar het watersysteem, de toegankelijkheid van het gemaal, het grondeigendom, de inpassing in de omgeving en naar duurzaamheid.

Samen met gemeente Midden-Delfland maken we een plan voor de herbestemming van het bestaande monumentale gemaal (waaronder het bakkershuisje en de dienstwoning).