Biodiversiteit

Wij kiezen ervoor om ons structureel in te zetten voor het herstel van de biodiversiteit. Dit houdt in dat bij al onze taken en werkzaamheden de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit worden meegewogen.

Investering in kwaliteit

Het bevorderen van het biodiversiteitsherstel is een investering in de kwaliteit van ons gebied. Voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Wij maken daar geld en capaciteit voor vrij. Met de juiste maatregelen kunnen we de teruggang van biodiversiteit een halt toeroepen. We willen, samen met onze partners, boeren en bewoners in de regio werken aan versterking van de biodiversiteit. Niet alleen in en om het water, maar ook op het land.

Samen voor biodiversiteitsherstel

Denk daarbij aan het bloemrijker maken van onze dijken, het aanpassen van de inrichting van de terreinen van onze waterzuiveringen. Wij kijken wat er mogelijk is bij onze kantoren en gemalen. Ook willen wij aansluiten bij initiatieven en plannen van andere partijen. Hiervoor gaan we in gesprek met bewoners en gebiedspartners. Door de biodiversiteit te verbeteren zorgen we samen voor een prettige leefomgeving, klimaatadaptatie en betere waterkwaliteit.

In 2020 hebben wij ons aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarmee onderstrepen en bundelen wij onze ambities en doen wij gezamenlijk kennis op over biodiversiteitsherstel.

Bekijk het Actieplan biodiversiteit

Campagne 'Maak Grijs Groener'

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken wij samen met anderen aan het herstel van biodiversiteit. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel deelt een onderzoek over hoe Nederlanders over biodiversiteit denken. Het onderzoek is de aanloop naar de publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ die 13 oktober van start is gegaan.

Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, bijna tweederde van Nederland weet niet waarvoor het begrip biodiversiteit nou precies staat. Na uitleg vindt vier van de vijf Nederlanders het belangrijk om de biodiversiteit in zijn of haar omgeving, in Nederland én wereldwijd te beschermen.

Bijna een derde vindt dat er dringend verandering moet komen en bijna een kwart zegt het onderwerp biodiversiteit mee te laten wegen tijdens de verkiezingen van volgend jaar. Slechts één op de vier zegt te weten wat te doen om biodiversiteit te beschermen. Dit en meer blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel onder ruim 1.200 Nederlanders. Kijk voor meer informatie op: www.maakgrijsgroener.nl.

Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

Op 9 oktober  heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Op 13 november wordt het Deltaplan Biodiversiteitsherstel ondertekend om de gezamenlijke inzet te bekrachtigen. Marcel Belt is hoogheemraad bij Delfland en bestuurslid van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Ik ben heel blij dat deze stap wordt gezet. Als beheerders van de waterkwaliteit doen de waterschappen al heel veel voor de biodiversiteit, maar er kan meer en er is meer nodig. Want, de achteruitgang van de biodiversiteit gaat wereldwijd sneller dan ooit. Samen kunnen wij echt het verschil maken. Lees verder

Vragen of ideeën? 

Mail naar