Dijkverbetering Berkel en Rodenrijs

Sinds 2012 werken we in overleg met de omwonenden aan het verbeteren van de dijk langs de Noordeindse- en Rodenrijsevaart in Berkel en Rodenrijs. De dijk wordt hier verstevigd en opgehoogd.

Het belang van voldoende hoge en stevige dijken is groot. Gemiddeld daalt de bodem in de polder Berkel en Rodenrijs anderhalve centimeter per jaar. Hetzelfde geldt voor de dijken. Maar het water in de vaart daalt niet. Om ervoor te zorgen dat deze niet overstroomt, moet de dijken om de tien jaar worden opgehoogd. Ook het veranderde klimaat, waarbij hevige regenbuien steeds meer voorkomen, zorgt ervoor dat de dijk verstevigd moet worden. 

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord: