Watersysteemheffing

Luchtfoto van Den Haag en Rijswijk

U betaalt geld voor minder kans op wateroverlast. Dit noemen we watersysteemheffing.

We zorgen met dit geld dat de dijken stevig zijn en dat gemalen goed werken. Als dat nodig is bouwen we nieuwe gemalen of passen we de oude aan. Zo kunnen we regenwater beter wegpompen. In waterbergingen kunnen we water bij hevige regen opslaan. Ook wordt de opbrengst van de watersysteemheffing gebruikt om het water in sloten en (zwem)plassen schoon te houden.

Het gebied van Delfland is kwetsbaar voor wateroverlast. Als het hard regent moeten we snel veel water wegpompen. Anders zorgt het voor problemen. We krijgen steeds hevige regenbuien. In de gehele regio werken we aan verbeteringen.

De investeringen die we de afgelopen jaren al hebben gedaan helpen, want de wateroverlast blijft uit. Op een enkel incident na.

Met de watersysteemheffing worden de kosten van nieuwe maatregelen gedekt. Ook betalen we leningen af waarmee we de investeringen konden doen.