Kwijtschelding

Bonnen

U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Hebt u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de Regionale Belasting Groep (www.derbg.nl). De RBG beoordeelt of u in aanmerking komt.

Zzp'er en een uitkering

Bent u zzp'er en woont u in het gebied van Delfland? En ontvangt u vanwege het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 een uitkering? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding wordt niet toegekend als u waterschapsbelasting moet betalen vanwege de uitoefening van uw bedrijf of beroep.

Alleen kwijtschelding voor watersysteemheffing

Er is alleen een kwijtscheldingsregeling voor de watersysteemheffing. Voor de zuiveringsheffing is geen kwijtschelding mogelijk. De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater.