Hoeveelheid afvalwater neemt toe

AWZI Harnaschpolder

Er wonen in ons gebied steeds meer mensen. Zij gebruiken allemaal water dat in het riool verdwijnt.

De hoeveelheid afvalwater neemt dus toe. Ook zijn de milieueisen voor het schoonmaken van het water steeds strenger. Daarom hebben wij  hoge kosten gemaakt om het schoonmaken van vies water te verbeteren. Er is een moderne afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder gebouwd. Dit was niet de meest optimale plek voor een zuivering. Het schoongemaakte water lozen we namelijk op zee. Dichtbij de kust is dus de beste plek. Maar er was geen ruimte vrij in de kustgemeenten. Dus hebben we vele kilometers extra leidingen omgelegd. De zuivering en de leidingen kostten samen 700 miljoen euro. Dat betaalt u terug met belastinggeld.