Vragen over uw belastingaanslag

Logo Regionale Belasting Groep

De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt namens ons de waterschapsbelastingaanslag. Vragen over uw aanslag stelt u bij de RBG: (088) 291 10 00.

Bij de RBG (www.derbg.nl) kunt u ook bezwaar maken. Of kwijtschelding voor de watersysteemheffing aanvragen. Is uw gezinssamenstelling veranderd of bent u verhuisd en klopt volgens u daardoor het bedrag van de aanslag niet meer? Dan kunt u daartegen een bezwaar indienen. De uitleg vindt u op het aanslagformulier dat u in de bus heeft gekregen.

De RBG is maandag tot en met vrijdag bereikbaar. Van 09:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer (088) 291 10 00. Het loket is open van 08:30 uur tot 16:00 uur. Dit loket zit aan het Stationsplein 79 in Schiedam. Of ga naar www.derbg.nl.

Uw aanslag digitaal ontvangen

De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. Meldt u aan op www.mijn.overheid.nl. U ontvangt dan de aanslag voor de waterschapsbelasting van 2016 digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Als u uw e-mailadres aan MijnOverheid doorgeeft, krijgt u bericht als er post van de RBG in de Berichtenbox van MijnOverheid voor u klaarstaat.