Tarieven voor 2019

Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent of huiseigenaar.

Tarieven voor watersysteemheffing

  • Voor een huishouden: € 123,29
  • Voor een woning of bedrijf: 0,0251% van de WOZ-waarde van het pand
  • Voor landbouwgrond en overig ongebouwde grond: € 91,50 per hectare
  • Voor natuurgrond: € 4,56 per hectare

Tarief voor zuiveringsheffing

Welk bedrag inwoners betalen, hangt er van af of zij alleen of met meerdere mensen wonen.*

  • Eenpersoonshuishoudens betalen € 93,50.
  • Een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat, betaalt € 280,50.
  • Een bedrijf betaalt €93,50 per vervuilingseenheid (v.e.). Het aantal v.e. hangt onder andere af van de grootte van het bedrijf en de aard van de lozingen.

* Zuiveringsheffing wordt betaald per vervuilingseenheid. Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten. Als u alleen woont, betaalt u voor 1 vervuilingseenheid. Woont u met twee of meer mensen in een huis, dan betaalt u voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.