Tarieven voor 2016

Geld

Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent of huiseigenaar.

Tarieven voor watersysteemheffing:

  •     Voor een huishouden: € 117,90
  •     Voor een woning of bedrijfspand: 0,0274% van de WOZ-waarde
  •     Voor een ongebouwd terrein: € 89,64 per hectare
  •     Voor een natuurterrein: € 3,69 per hectare
  •     Voor een weg: € 448,20 per hectare

Tarief voor zuiveringsheffing:

  •     Per vervuilingseenheid*: € 94,45

Voor eigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing voor een huishouden en een percentage van de WOZ-waarde.

* Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten. Als u alleen woont betaalt u voor 1 vervuilingseenheid. Woont u met twee of meer mensen in een huis, dan betaalt u voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.


Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Rutger Sliep

Hoe kan het bedrag voor de waterschapsbelastingen zo hoog zijn in Pijnacker? Ik vind het echt absurd dat ik bijna €500,- moet gaan betalen, een heel onaantrekkelijk element van de gemeente waar ik eind deze maand ga wonen. Met name het bedrag van de vervuilingseenheid is bizar. In Rotterdam is dat €55,- per vve.

Edgar van de Pas

Communicatieadviseur
Hoogheemraadschap van Delfland

Het tarief voor de zuiveringsheffing is in Delfland door investeringen in het verleden landelijk gezien veruit het hoogst. Er worden strengere milieueisen gesteld aan het zuiveren van afvalwater en het aantal inwoners is toegenomen. Om de toenemende hoeveelheid afvalwater te kunnen verwerken, is er een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie gebouwd in de Harnaschpolder in Midden-Delfland. Dit was niet de meest optimale plek voor een zuivering, die het schone water op zee loost. De beste plek hiervoor is zo dicht mogelijk aan de kust. Hiervoor bleek echter geen draagvlak bij de betreffende gemeenten. Er moesten vele kilometers extra leidingen worden omgelegd. De bouw van de installatie en de benodigde leidingen kostten samen 700 miljoen euro.

Wij zijn ons ervan bewust dat de tarieven van Delfland de hoogste zijn van het land. Daar wil het bestuur ook iets aan doen. Dat is de reden dat in 2015 is besloten tot het in 2 stappen afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing. In 2014 bedroeg de kwijtschelding voor zuiveringsheffing € 9,3 miljoen. Dit geld moet op worden gebracht door de overige belastingbetalers. Het doel van het afschaffen van de zuiveringsheffing is de jaarlijkse stijging van het tarief als gevolg van de kwijtschelding te verminderen.

Daarnaast is de hoogte van de investeringen teruggebracht. Verder kijken we kritisch of er nog andere manieren zijn om kosten te besparen. Onder andere door te bezuinigen op personeel. In de afgelopen bestuursperiode 18 miljoen euro per jaar. Vanaf 2017 nog 10 miljoen euro extra per jaar. Het resultaat is nog niet dat het tarief van Delfland gelijk is aan dat van andere waterschappen. Wel is er hiermee een einde gekomen aan de tariefstijging van de afgelopen 10 jaar.