Precario en leges

Precario wordt geheven aan degene die een voorwerp op, onder of boven de grond of water van Delfland heeft. Leges betaalt u als Delfland voor u persoonlijk iets doet. Lees hier meer over deze soorten belasting.

Precario

Degene die een voorwerp heeft op, onder of boven grond of water van Delfland moet daarvoor betalen. Dit is de eigenaar of degene voor wie het voorwerp er ligt. Het gaat bijvoorbeeld om een brug, steiger, ligplaats voor een boot of leidingen. Als er meerdere gebruikers of eigenaren zijn dan wijst Delfland een belastingplichtige aan die de aanslag ontvangt. De Regionale BelastingGroep (die de belasting voor Delfland int) kan de aanslag niet splitsen. U kunt eventueel zelf de aanslag verrekenen met de overige gebruikers. Klik op onderstaande link voor meer informatie en het precariotarief.

Leges

U krijgt van de Regionale BelastingGroep een legesaanslag als Delfland voor u persoonlijk iets doet. U betaalt voor een verleende dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een vergunning aanvraagt. Het is niet van belang of de vergunning wel of niet wordt verleend. Het in behandeling nemen van de aanvraag is voldoende om een aanslag op te leggen. Klik op onderstaande link voor meer informatie en het legestarief.