Financiële hulp

Is het voor u lastig om rond te komen? Heeft u schulden? De gemeente kan u ondersteunen of in contact brengen met organisaties die u verder helpen. Ga naar de website van uw gemeente of bel uw gemeente.

Gemeente Delft
Website: Gemeenteloket Delft
Telefoon: 14015

Gemeente Den Haag
Website: www.denhaag.nl
Telefoon: 14070

Gemeente Lansingerland
De gemeente Lansingerland geeft inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. Deze inkomensondersteuning is er voor extra kosten. Bijvoorbeeld om beter mee te doen in de maatschappij. Denk aan uw studiekosten. Of aan de sportkosten van uw kind. U krijgt hulp als u deze kosten zelf niet kunt betalen. Behoort u tot een van de volgende drie doelgroepen? Dan hebt u misschien recht op inkomensondersteuning.

  1. Inwoners met een laag inkomen;
  2. Kinderen tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen;
  3. Inwoners met bijzondere kosten die deze niet zelf kunnen betalen. 

www.lansingerland.nl 

Telefoon: 14010

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Minimaregelingen gemeente Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

De gemeente Leidschendam-Voorburg en Wassenaar hebben regelingen om mensen met een laag inkomen volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Iedere inwoner moet immers kunnen meedoen! Kijk op www.lv.nl/minima welke regelingen er zijn. Voor het aanvragen van de regelingen kunt u op afspraak terecht bij de gemeente. Een afspraak maakt u op www.lv.nl of telefonisch via 14 070. Een aantal regelingen kunt u digitaal aanvragen op www.lv.nl/flitsbalie. Door het beantwoorden van een paar vragen, ziet u daar meteen van welke regelingen u eventueel gebruik kunt maken.

Gemeente Maassluis
Hebt u moeite met rondkomen of hebt u schulden? Hebt u hulp nodig om hier uit te komen?
U kunt hiervoor terecht bij Vraagraak, het wijkteam van Maassluis en het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Voor meer informatie en telefoonnummers:  www.vraagraakmaassluis.nl en  www.stroomopwaarts.nl/regelingen.

Gemeente Midden-Delfland
Website: www.middendelfland.nl
Telefoon: 015-3804111 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Website: www.pijnacker-nootdorp.nl 
Telefoon: 14015

Gemeente Rotterdam
Website: www.rotterdam.nl
Telefoon: 14010

Gemeente Rijswijk
Website: www.rijswijk.nl
Telefoon: 14070

Gemeente Schiedam
Hebt u moeite met rondkomen of hebt u schulden? Hebt u hulp nodig om hier uit te komen?
U kunt hiervoor terecht bij een wijkteam in uw buurt en het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Voor meer informatie en telefoonnummers: www.wotschiedam.nl en  www.stroomopwaarts.nl/regelingen

Gemeente Vlaardingen
Hebt u moeite met rondkomen of hebt u schulden? Hebt u hulp nodig om hier uit te komen?
U kunt hiervoor terecht bij een wijkteam in uw buurt en het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Voor meer informatie en telefoonnummers: www.wijkteamsvlaardingen.nl  en  www.stroomopwaarts.nl/regelingen

Gemeente Wassenaar
Minimaregelingen gemeente Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

De gemeente Leidschendam-Voorburg en Wassenaar hebben regelingen om mensen met een laag inkomen volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Iedere inwoner moet immers kunnen meedoen! Kijk op www.lv.nl/minima welke regelingen er zijn. Voor het aanvragen van de regelingen kunt u op afspraak terecht bij de gemeente. Een afspraak maakt u op www.lv.nl of telefonisch via 14 070. Een aantal regelingen kunt u digitaal aanvragen op www.lv.nl/flitsbalie. Door het beantwoorden van een paar vragen, ziet u daar meteen van welke regelingen u eventueel gebruik kunt maken.

Gemeente Westland
Voor inwoners met een bijstandsuitkering of laag inkomen biedt de gemeente Westland verschillende vergoedingen aan. Kijk op www.140174.nl en zoek op: vergoedingen. Hier kunt u de vergoedingen bekijken en aanvragen. Heeft u na het bekijken van de site nog vragen? Dan kunt u bellen met gemeente Westland op 140174. Een medewerker van de gemeente kan uw vragen beantwoorden.

Gemeente Zoetermeer
Website: www.zoetermeer.nl
Telefoon: 14079