Jaaropgave vervuilingswaarde bij beperkte meting

U heeft de vervuilingswaarde van het door uw bedrijf geloosde afvalwater gemeten, bemonsterd en geanalyseerd. Met dit formulier kunt u een jaaropgave doen van de meetresultaten. Ook kunt u de vervuilingswaarde van uw lozingen die niet zijn bemonsterd opgeven.

Dit formulier is voor u van toepassing als u het afgelopen kalenderjaar uw afvalwater heeft gemeten en bemonsterd.  Wij verzoeken u de aangifte 2019 uiterlijk 1 mei 2020 aan ons toe te sturen.

 

1. Algemeen
1f. Voor welk jaar doet u aangifte zuiveringsheffing?
2. Gemeten en bemonsterd afvalwater
3. Overige afvalwaterstromen (meerdere afvalwaterstromen mogelijk)
3a. Heeft u afvalwater geloosd, dat niet is meegemeten en bemonsterd?   (Bv. huishoudelijk afvalwater of autowaswater)
4. Huishoudelijk afvalwater (niet meebemonsterd)
5. Andere afvalwaterstromen bijv. waswater autowasplaats, koelwater, garagewater
6. Waterbalans Bedrijfsruimte
7. Overige informatie
8. Om spam te voorkomen vragen wij u onderstaande eenvoudige rekenvraag te beantwoorden.
Beantwoordt onderstaande eenvoudige rekenvraag. Zo voorkomen wij spam.
8. Beantwoord onderstaande vraag:
Beantwoordt deze eenvoudige rekenvraag. zo voorkomen wij spam.
Wat is 4 + 4 ?
Uw antwoord: