S.C.H.O.O.N.

Zoet water lozen in zout water is verspilling. Met het project S.C.H.O.O.N. onderzoeken we een extra zuiveringsstap van afvalwater in een zogenaamde ‘zoetwaterfabriek’.

Dit extra gezuiverde afvalwater brengen we via een ‘waterharmonica’ weer terug in het gebied. Hiermee spoelen we een zwemplas door, waarmee we de blauwalg willen bestrijden. Zo combineert S.C.H.O.O.N. verschillende belangen en spelen we in op toekomstige ontwikkelingen, waaronder het schaarser worden van zoet water.

Proefinstallatie

Delfland zuivert jaarlijks zo’n 130.000 miljoen liter afvalwater van bewoners en bedrijven. Dat komt neer op dagelijks ongeveer 140 olympische zwembaden. Al dat schoongemaakte water wordt vervolgens geloosd op zee of De Nieuwe Waterweg. Delfland wil onderzoeken of dit water nóg schoner kan. De reden daarvoor is dat we het vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid én met het oog op toekomstige ontwikkelingen belangrijk vinden om medicijnresten en andere ongewenste stoffen zoveel mogelijk te verwijderen uit het water. Daarom is er op afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen een proefinstallatie waar onderzocht wordt welke extra zuiveringsstappen daarvoor nodig zijn: de zoetwaterfabriek.

Waterharmonica

Dit extra gezuiverde water willen we opnieuw gebruiken. Daarom laten we dit water vervolgens via een waterharmonica terugstromen in het gebied. En dus niet meer lozen op De Nieuwe Waterweg. Een waterharmonica is een natuurlijk systeem, dat onder andere bestaat uit rietmoerassen. Gezuiverd afvalwater zou door deze waterharmonica verder worden omgezet in gezond en natuurlijk water. Een waterharmonica is daarmee eigenlijk een ecologisch zuiveringssysteem.

Zwemkwaliteit verbeteren

Als we onze theorie in de praktijk kunnen gaan brengen, wordt het bestaande Vlaardingse natuurgebied de Rietputten omgevormd tot zo’n waterharmonica. Van daaruit gaan we verder met onze plannen. We willen het schone water uit de waterharmonica niet alleen terugbrengen in het gebied, maar er de zwemplas van de Krabbeplas mee doorspoelen. Deze zwemplas heeft regelmatig last van blauwalgen. Blauwalgen houden niet van stroming. Naar verwachting vermindert het doorspoelen de problemen met blauwalg, zodat de zwemwaterkwaliteit verbetert.

Nieuw Waterland

De waterharmonica is bovendien de natuurlijke, ecologische spil van ‘Nieuw Waterland’; het kwaliteitsprogramma dat de komende jaren wordt gerealiseerd rond de nieuwe Blankenburgverbinding. Nieuw Waterland heeft tot doel om het gebied rondom de Blankenburgverbinding (naast Vlaardingen en Rozenburg) om te vormen tot een gebied dat nog beter past bij de steden, bij het landschap, bij de historie en vooral ook bij de bezoekers. Zo valt er straks nog meer te genieten van bijvoorbeeld fietsen, wandelen, schoner zwemwater, vissen, evenementen en horeca!
Voor de herinrichting van Nieuw Waterland hebben Staatsbosbeheer, gemeente Rotterdam (gebied Rozenburg), provincie Zuid-Holland, gemeente Vlaardingen, Rijkswaterstaat West Nederland Zuid en Delfland onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) het Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgesteld.

S.C.H.O.O.N. won de ‘Waterinnovatieprijs 2016’

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord: