Werkzaamheden rioolgemaal Morsestraat en aanleg nieuwe leiding

Wij zoeken naar een duurzame oplossing om de werkzaamheden aan rioolgemaal Morsestraat te verkleinen.

Rioolgemaal Morsestraat zorgt ervoor dat  het afvalwater 200.000 inwoners en bedrijven uit de Haagse regio bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust wordt afgeleverd. Het gemaal heeft een maximum afvoercapaciteit van 11.300 m3 per uur. Daarnaast heeft het gemaal een waterbuffer van 13.000 m3 (5 olympische zwembaden) om rioolwater tijdelijk in op te slaan en op een later tijdstip af te voeren.

Het rioolgemaal kent momenteel een aantal problemen. Om het riool goed te laten functioneren is het nodig om het gemaal jaarlijks van onder tot boven schoon te maken. Dit is een dure en tijdrovende klus. Ook geven de pompen vaak een storing waardoor pompen buiten het werkgebied ingezet moeten worden wat leidt tot extra energieverbruik, een slecht rendement en hoge slijtage.

De werking van het rioolgemaal is door deze problemen onbetrouwbaar en moet worden verbeterd. Delfland is daarom op zoek een oplossing.

Deze oplossing wordt gezocht in aanpassing van het gemaal en de realisatie van een nieuwe transportleiding.

Aanpak

De route van de nieuwe leiding van het rioolgemaal naar de zuivering Houtrust is nog niet bekend. Binnen het hier getoonde zoekgebied willen wij de leiding aanleggen. Op dit moment verkennen we de verschillende mogelijkheden. Op basis van deze eerste verkenning zal een variantenstudie worden uitgevoerd. De verschillende varianten worden daarna beoordeeld op een aantal criteria. Hierbij spelen o.a. overlast voor de omgeving, verkeershinder, natuur en duurzaamheid een belangrijke rol.

Graag betrekken wij de omgeving bij de verkenning naar de verschillende route-varianten. Daarom nodigen wij u uit mee te denken via deze link naar een interactieve kaar.t Hierop kunt u aangeven met welke aspecten wij rekening moet houden bij het verkennen van de mogelijkheden voor de route van de leiding.

Via de link van deze kaart kunt u op een simpele wijze uw opmerking achterlaten.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager José van der Wal, e-mail jvanderwal@hhdelfland.nl of via tel.:(015) 260 81 08