Afvalwater schoonmaken

Afvalwaterzuivering

Ieder jaar 'produceren' we in Delfland tientallen miljoenen m3 afvalwater. Per dag zo'n 130 liter per persoon!

Dat afvalwater wordt niet - zoals vroeger -  direct op de dichtstbijzijnde sloot, gracht of plas geloosd. Het komt via de gemeentelijke rioolstelsels bij onze rioolgemalen terecht. Die rioolgemalen pompen het via grote persleidingen naar onze zuiveringen. De zuiveringen maken het schoon en lozen het gezuiverde afvalwater in de Noordzee of op de Nieuwe Waterweg.

Wat is afvalwater?

Afvalwater bestaat uit water dat via wc, gootsteen, wasbak, doucheputje en de  wasmachineafvoer in het riool verdwijnt. Dit water bevat urine, uitwerpselen en zeepresten. Maar ook ongewenste zaken als maandverband en frituurvet. Daarnaast komt er veel regenwater in het riool terecht, via regenpijpen en straatputten. Met dit regenwater spoelen zand en straatafval mee, maar ook deeltjes van zware metalen. Het gaat vooral om zinkdeeltjes van dakgoten, vangrails en straatmeubilair.

Wij zuiveren het afvalwater in onze afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daar hebben we er vier van: Houtrust in Den  Haag, Harnaschpolder in Midden-Delfland, de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland  en de Groote Lucht bij Vlaardingen.

Lees in dit nieuwsbericht meer over de grondstoffen en energie die we uit ons afvalwater halen.

Waar gaat het water vanuit het riool naartoe?
In deze film legt Saar Koningsberger uit hoe een afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt. Ze beschrijft de waterzuivering, slibverwerking en wamte- en energieopwekking.