Onderzoek toekomst AWZI De Groote Lucht

AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen gaat op de schop. Het einde van de levensduur van deze zuivering is in zicht. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil weten wat het beste is: grootschalige renovatie op de huidige locatie aan de Maassluissedijk of nieuwbouw op het terrein aan de overkant van de weg.

In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer zo'n 40 jaar mee kan. Een zuivering die het afvalwater van alle inwoners en bedrijven uit de omgeving goed schoonmaakt, voldoet aan alle wet- en regelgeving en die duurzaam is. En natuurlijk moet de zuivering passen in de omgeving.

Wij onderzoeken technische mogelijkheden en onmogelijkheden van renovatie en van nieuwbouw en welke kosten en effecten dat met zich meebrengt. Daarnaast brengen we ook in beeld wat voor de omgeving de voors en tegens zijn van zowel nieuwbouw als renovatie en of nieuwbouw mogelijk is op de locatie aan de overzijde. Wij gaan daarover ook het gesprek aan met de belanghebbenden in de directe omgeving van beide terreinen. De belangen van de omgeving worden meegewogen in het besluit dat het algemeen bestuur van Delfland neemt over renovatie of nieuwbouw.

Op AWZI De Groote Lucht maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en De Lier. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in het gebied. Om dat ook in de toekomst goed te blijven doen, werken wij nu de plannen uit voor een nieuwe of gerenoveerde zuivering. In 2021 neemt het algemeen bestuur van Delfland hiervoor de eerste benodigde besluiten.

Locatie

Locaties onderzoek AWZI De Groote Lucht

Planning onderzoek toekomst AWZI De Groote Lucht

Wat gaat gebeuren?

 • 2021: Onderzoek naar het voorkeursalternatief voor de toekomstige AWZI.

  • Vóór de zomer: Het algemeen bestuur van Delfland spreekt een voorlopige voorkeur uit over renovatie of nieuwbouw. Het voorkeursalternatief wordt daarna verder uitgewerkt.
  • December: Het algemeen bestuur neemt een definitief besluit over renovatie of nieuwbouw.

  2022-2024: In deze periode wordt het ontwerp van de toekomstige zuivering uitgewerkt, worden de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en starten de vergunningprocedures.

  2024: Naar verwachting start van de realisatiefase

  2028: Gerenoveerde of nieuwe AWZI De Groote Lucht wordt in gebruik genomen.

Planning participatie

We organiseren op twee momenten bijeenkomsten met partners en omwonenden.

-          Verzamelen van informatie in februari en maart: aan de omgevingstafel vertellen zij of er nog zaken zijn waar we rekening mee moeten houden (feiten), hoe we goede buren blijven of worden (beleving) en hoe we de zuivering goed inpassen in de omgeving (ideeën voor meerwaarde).

-          Toets in mei: in een bijeenkomst presenteren we 2 alternatieven voor renovatie (R1 en R2) en 2 alternatieven voor nieuwbouw (N1 en N2) en hun effecten op de omgeving. En we toetsen of wij de feiten, beleving en ideeën voor meerwaarde goed hebben verwoord en verwerkt.

Toekomst van de Groote Lucht_onderzoek naar renovatie of nieuwbouw_tijdslijn2021

Ik wil contact

Heb je vragen of wil je iets aan ons kwijt? Laat het ons weten.

contact
Verbouwen of verhuizen, waarom is dit nodig?
Hoogheemraad Ruud Egas en projectleider Michelle Hendriks leggen uit waarom het nodig is te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
Van Plas tot Plas
In deze film legt Saar Koningsberger uit hoe een afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt. Ze beschrijft in deze korte versie de 4 stappen van waterzuivering.