Toekomst AWZI De Groote Lucht

AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen gaat op de schop. Het einde van de levensduur van deze zuivering is in zicht. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil weten wat het beste is: grootschalige renovatie op de huidige locatie aan de Maassluissedijk of nieuwbouw op het terrein aan de overkant van de weg.

In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer zo'n 40 jaar mee kan. Een zuivering die het afvalwater van alle inwoners en bedrijven uit de omgeving goed schoonmaakt, voldoet aan alle wet- en regelgeving en die duurzaam is. En natuurlijk moet de zuivering passen in de omgeving.

Wij onderzoeken technische mogelijkheden en onmogelijkheden van renovatie en van nieuwbouw en welke kosten en effecten dat met zich meebrengt. Daarnaast brengen we ook in beeld wat voor de omgeving de voors en tegens zijn van zowel nieuwbouw als renovatie en of nieuwbouw mogelijk is op de locatie aan de overzijde. Wij gaan daarover ook het gesprek aan met de belanghebbenden in de directe omgeving van beide terreinen. De belangen van de omgeving worden meegewogen in het besluit dat het algemeen bestuur van Delfland neemt over renovatie of nieuwbouw.

Op AWZI De Groote Lucht maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en De Lier. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in het gebied. Om dat ook in de toekomst goed te blijven doen, werken wij nu de plannen uit voor een nieuwe of gerenoveerde zuivering. In 2021 neemt het algemeen bestuur van Delfland hiervoor de eerste benodigde besluiten.

Locatie

Locaties onderzoek AWZI De Groote Lucht

Toekomst AWZI De Groote Lucht

AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen gaat op de schop. Het einde van de levensduur van deze zuivering is in zicht. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil weten wat het beste is: grootschalige renovatie op de huidige locatie aan de Maassluissedijk of nieuwbouw op het terrein aan de overkant van de weg.

Planning onderzoek toekomst AWZI De Groote Lucht

Wat gaat gebeuren?

 • 2021: Onderzoek naar het voorkeursalternatief voor de toekomstige AWZI.

  • Vóór de zomer: Het algemeen bestuur van Delfland spreekt een voorlopige voorkeur uit over renovatie of nieuwbouw. Het voorkeursalternatief wordt daarna verder uitgewerkt.
  • December: Het algemeen bestuur neemt een definitief besluit over renovatie of nieuwbouw.

  2022-2024: In deze periode wordt het ontwerp van de toekomstige zuivering uitgewerkt, worden de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en starten de vergunningprocedures.

  2024: Naar verwachting start van de realisatiefase

  2028: Gerenoveerde of nieuwe AWZI De Groote Lucht wordt in gebruik genomen.

Toekomst AWZI De Groote Lucht

 • De afgelopen maanden heeft Delfland met partners en omwonenden gesproken over de toekomst van De Groote Lucht. Aan de omgevingstafel vertelden zij of er zaken zijn waarmee we rekening moeten houden, hoe we goede buren blijven en hoe we de nieuwe/vernieuwde zuivering zo goed mogelijk inpassen in de omgeving.
 • Delfland heeft onderzocht wat de effecten van renovatie en nieuwbouw zijn voor het zuiveringsproces, milieu, de bedrijfszekerheid, duurzaamheid en financiën. Die zijn samen met de input van de omgeving verwerkt in een notitie voor het bestuur.
 • Delfland heeft de bevindingen gepresenteerd aan de partners en omwonenden. Hierbij hebben wij besproken of wij daarin de feiten, de beleving en ideeën voor meerwaarde die zij hebben meegegeven goed hebben verwoord en verwerkt.
 • Het algemeen bestuur van Delfland bepaalt welke van de criteria zij in dit stadium het belangrijkst vinden voor de keuze tussen renovatie en nieuwbouw. Dat gebeurt op 30 juni in een commissievergadering en op 15 juli in de vergadering van het algemeen bestuur. U kunt deze vergaderingen live volgen. Wilt u ook inspreken, dan kan dat nadat u zich heeft aangemeld.
 • Het dagelijks bestuur van Delfland heeft op 15 juni een voorlopige voorkeur uitgesproken voor het nieuwbouwalternatief. Klik voor een toelichting op zijn uitspraak.
 • Vanaf de zomer werken wij het voorkeursalternatief verder uit, samen met de belangrijkste partners in het gebied, zodat er straks weer een zuivering staat die goed is voor het hele gebied.
 • Na de zomer nodigen wij belanghebbenden weer uit om met ons mee te denken over de verdere uitwerking van de ideeën.
 •  In december 2021 neemt het algemeen bestuur van Delfland een definitief besluit over de toekomst van De Groote Lucht.

Toekomst van de Groote Lucht_onderzoek naar renovatie of nieuwbouw_tijdslijn2021