Wat kost het melden en lozen van grondwater

Hier kunt u lezen wat u moet betalen voor uw melding/vergunning en de lozingskosten bij lozing op riolering of oppervlaktewater.

Kosten melding/vergunning

Een onttrekking die voldoet aan de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland moet worden gemeld. Aan het melden zijn geen kosten verbonden. 

Voor een watervergunning worden leges geheven.

Kosten voor het lozen

Als u loost op het riool of op het oppervlaktewater legt Delfland een heffing op. Deze heffing wordt voor Delfland geind door de Regionale Belastinggroep (de RBG).

 De heffing wordt als volgt berekend:

  • < 1.000 m3 = 1 vervuilingseenheid (v.e.)
  • > 1.000 m3 en < 5.000 m3 = 3 vervuilingseenheden (v.e.)
  • > 5.000 m3 = aantal m3 x 0,001 v.e./m3


Het tarief van één vervuilingseenheid wordt jaarlijks vastgesteld en kunt u vinden op onze pagina tarieven.