Achterstallig onderhoud

Maaien sloot

Onze gemalen moeten regenwater snel weg kunnen pompen. In een sloot die helemaal vol staat met waterplanten gaat dat niet. Riet en waterplanten in het water halen wij een keer en soms twee keer per jaar weg. Dit doen huiseigenaren die aan de sloot of watergang wonen, wijzelf of de gemeente in de maanden juli en november. U kunt ons helpen door ons te informeren als de sloot niet goed of niet op tijd is schoongemaakt.

De natuur hebben we niet in de hand. Buiten de onderhoudsperiodes kunnen waterplanten ook hard groeien. Als er buiten de onderhoudsperiodes om, wateroverlast ontstaat door dichtbegroeide sloten, vragen wij u dit aan ons door te geven.

Verstopte verbindingsbuis (duiker)

Een verbindingsbuis, ook wel duiker genaamd, is een buis onder de weg of inrit van een erf door. De buis zorgt er voor dat het water van het ene stuk sloot naar het andere kan stromen. Als er veel vuil in een duiker komt, raakt deze verstopt. Dit maakt regenwater wegpompen moeilijker. Ziet u veel vuil in een duiker, meldt het ons.