Te hoog of te laag waterpeil

Peilschaal van Delfland

Ziet u een ongewoon hoog of laag waterpeil in de sloot in uw omgeving? Meldt het ons. Het kan duiden op een probleem, bijvoorbeeld een storing aan het gemaal, een kapotte stuw of vuil in de sloot.

Water op straat door de heftige regen- en onweersbuien en het overlopen van de riolering kunt u doorgeven aan uw gemeente. Ook (grond)wateroverlast in de kelder of kruipruimte kunt u melden bij uw gemeente.