Melden van een activiteit

Met dit formulier kunt u een activiteit melden, zoals een grondwateronttrekking, het aanleggen van een steiger of lozen van bemalingswater. Na behandeling van uw melding ontvangt u van ons een digitale reactie. U ontvangt geen brief meer.

Voordat u dit formulier invult, moet u eerst checken of uw activiteit voldoet aan onze Algemene regels. Klik hiervoor op de donkerblauwe knop aan de linkerkant van deze pagina.

Of klik op deze link: Keur en Algemene regels.

Let op: u kunt maximaal 25 MB aan bijlage(n) naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan.

 

1. Correspondentiegegevens melder
Welke activiteit wilt u melden?  
2. Correspondentiegegevens opdrachtgever
3. Locatie van de handelingen
(dichtstbijzijnde adressering opgeven)
4. Omschrijving van de handelingen
5. Planning
Geplande startdatum  
- -  
Geplande einddatum
- -  
6. Vraag 6 betreft grondwateronttrekkingen. Ga anders direct door naar vraag 7.

Onttrekt u buiten een milieubeschermingsgebied?
Bij een eenvoudige melding mag u 48 uur na melding beginnen.

6a. Buiten een milieubeschermingsgebied? Bepaal hier uw doel.
Bouwput/grondsanering/kabel- of leidingsleuf
Beregening agrarisch
Beregening overig
Grondwatersanering
Proefonttrekking
6b. Binnen een milieubeschermingsgebied? Bepaal hier uw doel.
Bouwput/grondsanering/kabel- of leidingsleuf
Grondwatersanering
Proefonttrekking
6c. Bemalingstype
Welk soort bemaling gebruikt u (bv. open bemaling, vacuumbemaling etc.)?
7. Lozen van water
Loost u water en zo ja waarop?  
8. Mee te zenden stukken:

Afhankelijk van de activiteit dienen de volgende stukken te worden toegestuurd (max. 10 MB):

  • Een situatietekening, waarop de locatie, de bestaande en nieuwe situatie worden weergegeven.
  • Een (constructie)tekening waarop de maatvoering is aangegeven.
  • Een bemalingsplan.
  • Een locatietekening waarop het onttrekkings- en lozingspunt zijn aangegeven
9. Verklaring

Hierbij verklaar ik dat ik:

-  de melding correct en volledig is;

-  de voorgenomen handelingen vallen onder de toepassingscriteria van  de  Algemene regels behorende bij de Keur Delfland;

- ik bekend ben met de voorschriften in de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland.

Beantwoord deze vraag::
(dit is om spam te voorkomen).
Wat is 4 + 4 ?
Uw antwoord: