Lozing gezien

Medewerker van Delfland op zoek naar illegale lozingen

Illegale lozingen op het water in sloten wordt aangepakt. Onze inspecteurs zijn regelmatig in de buurt om lozingen op te sporen, ook in het weekend en buiten kantoortijden.

U kunt ons helpen bij het opsporen van lozingen. Vermoedt u een verboden lozing? Kunt u ons helpen bij het herleiden van de bron? Ziet u water met een vreemde kleur de sloot instromen? Of water waar stoom af komt? Geef het dan aan ons door.

Lozing melden

Soms is een lozing niet te vermijden. Als het niet anders kan dan afvalwater te lozen op de sloot bij een calamiteit, neem dan contact met ons op en bel (015) 260 81 08. Wij kunnen indien nodig maatregelen nemen tegen het verspreiden van de vervuiling. Is er sprake van overmacht dan kunt u met een melding boetes voorkomen.