Kroos

In de zomer kan kroos op singels, sloten en vaarten snel groeien. Het water is bedekt met een dikke laag kleine groene blaadjes. Kroos ontstaat doordat er te veel voedingsstoffen in het water zitten.

Veel kroos ziet er niet zo mooi uit en is ook niet goed voor een gezonde sloot. Als het kroos een dikke laag vormt en het water helemaal afsluit, kan er geen zuurstof en licht meer door het water. Zonder zuurstof gaan vissen en andere waterdieren dood en kan het water gaan stinken. Zonder licht kunnen planten in het water doodgaan.

Kroos melden

Ziet u overdadig kroos in de sloot of gracht? Meld ons dit via Ik wil iets melden (link).

Wat doen we met uw melding?

We gaan de situatie ter plekke bekijken. We letten op de dichtheid van de laag en meten hoeveel zuurstof er nog in het water zit. Is de sloot bijna helemaal bedekt met kroos, is daarbij het zuurstofgehalte te laag, zijn er langdurende stankklachten of treedt vissterfte op, dan gaan we kijken hoe we het kroos kunnen weghalen. Is het zuurstofgehalte nog wel acceptabel, is er geen stank of vissterfte, dan ruimt Delfland het kroos niet op. Toch zijn alle meldingen van kroos zeer welkom. Wij krijgen dan meer inzicht in de plekken waar kroos tot overlast leidt.

Verwijdering van het kroos

Kroos kunnen we op verschillende manieren uit het water verwijderen. In het voorjaar en de zomer komt de kroos helaas vaak snel weer terug. Dat maakt het tegengaan van kroos een lastige en dure opgave. Delfland zoekt daarom samen met andere partijen naar oplossingen die kroos efficiënter kunnen tegengaan. 

Aanpak aan de bron

De beste manier om van kroos af te komen is het verminderen van de voedingsstoffen in het water. Dat betekent dat de hoeveelheid stikstof en fosfaat moet worden teruggedrongen. Delfland werkt hier continu aan. Het terugdringen van deze stoffen is niet eenvoudig en geeft ook pas na lange tijd resultaat. Ook is het niet altijd mogelijk.