Oppervlaktewater onttrekken

Om oppervlaktewater te onttrekken is soms een watervergunning nodig.

In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding van de werkzaamheden. Als u aangeeft wat u precies wilt helpen wij u graag verder.

Vragen

Heeft u vragen of zijn er zaken die niet duidelijk zijn. Laat het ons weten via (015) 260 81 08.