Lozen van afvalwater

Afgedichte buis

Om te lozen op oppervlaktewater heeft u soms een watervergunning nodig.

In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding van uw werkzaamheden. Als u aangeeft wat u waar precies wilt, helpen wij graag verder.

Bij het lozen op oppervlaktewater moet u rekening houden met de waterkwaliteit, de hoeveelheid en de heffing.

Om te lozen op de riolering is de gemeente het bevoegde gezag, een lozing in de riolering moet dus altijd bij de gemeente worden gemeld.

Zijn er onduidelijkheden of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op: (015) 260 81 08.