Vanaf een plek pompen

We kunnen op honderden plekken in het gebied de waterstand zien. Vanaf één plek zorgen we met een computer voor het juiste waterpeil. Met behulp van 200 gemalen, twee inlaatgemalen en stuwen die we op afstand kunnen bedienen.

Lees meer
Vanaf een plek pompen

De zuivering is net een wasstraat

Per dag spoel je per persoon 130 liter vuil water weg. Tijdens het douchen, tanden poetsen en als je het toilet doortrekt. Dat vieze water komt via het riool bij onze afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Lees meer
De zuivering is net een wasstraat

Houdt de dijk het?

Onze medewerkers maken flink wat kilometers bij dijkinspecties. Ze kijken of de dijk nog in goede conditie is. Of er scheuren of zwakke plekken zijn. Soms inspecteren ze een dijk extra. Als het droog is of bij storm.

Lees meer
Houdt de dijk het?

Schoon water

Tijdens het zwemseizoen monitoren we de waterkwaliteit van zwemplassen in ons gebied. En we gaan vervuilingen tegen om de kwaliteit van slootwater te bewaken.

Lees meer
Schoon water

Berichten uit Delfland

Help de exotische rivierkreeften terug te dringen en win

Exotische rivierkreeften hebben sinds de jaren ‘80 een enorme opmars gemaakt in Nederland. Zij zorgen voor schade aan dijken, oevers en waternatuur. Ondanks veel onderzoek is er nog geen goede manier om de populatie van deze exoten terug te dringen. Omdat de exotische rivierkreeften ons in de weg zitten bij het uitvoeren van onze taken en het bereiken van onze doelen gaat Delfland in nauwe samenwerking met het Ministerie van LNV een proef doen met het intensief wegvangen. Weet jij hoe wij dat het beste kunnen aanpakken? Deel je idee en maak kans op €1000,-.

Stevige dijken

Schoon water

Wij Hollanders staan paraat