Annemarieke - Senior Beleidsadviseur

Annemarieke Verbout

Ik vind water altijd heel interessant. Het is een bron van leven, maar kan als tekort of in overvloed ook een bedreiging vormen. Daarnaast vind ik dat water alles altijd mooier maakt! Dat valt me elke keer weer op als ik op de fiets eropuit trek! Bij het waterschap zijn we direct bezig met dat water. Het is gaaf om ons werk buiten terug te kunnen zien en om te weten hoe het watersysteem in het gebied in elkaar zit. Daarnaast is mijn ambitie dat mijn werk bijdraagt aan een duurzame toekomst. Bij het waterschap denk ik dat te kunnen doen.

Ik werk als senior beleidsadviseur bij het team Watersysteemkwaliteit. Ik ben bijvoorbeeld bezig met het gebiedsproces voor het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan voor de Kaderrichtlijn Water. Ik stem daarin af met andere partijen, zoals gemeenten, maar bijvoorbeeld ook natuurorganisaties over de maatregelen die we samen kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast werk ik vaak ook aan het opstellen van beleid of strategieën, zoals de bodemdalingsstrategie. Hierbij heb ik onderzocht wat bodemdaling betekent binnen Delfland. Ik heb samen met anderen in de strategie uitgewerkt hoe Delfland tegen bodemdaling aankijkt en wat we kunnen doen om ermee om te gaan. Belangrijk hierbij is ook de afstemming met de bestuurders!   

Dit is mijn tweede functie bij Delfland, hiervoor was ik beleidsadviseur bij team Waterhuishouding. Ik heb bij Delfland altijd veel mogelijkheden gekregen om me te ontwikkelen, bijvoorbeeld door uitdagende projecten waarin ik mijn sterke punten verder kon ontwikkelen. Daarnaast heb ik ook de ruimte gekregen co-trainer te zijn bij een interne opleiding en ben ik ook meerdere malen in Zuid-Afrika geweest in het kader van een samenwerkingsverband dat we hebben.

Er heerst bij Delfland een goede sfeer. De mensen zijn vriendelijk en staan voor elkaar klaar! Tijdens de lunch is er altijd wel iemand om een lunchwandelingetje door het mooie oude centrum van Delft mee te maken.