Integraal Project Manager

Ad Valkenburg

Het werken bij een waterschap is werken in het landschap. Als waterschap heb je een hele grote rol bij de inrichting daarvan. Van nieuwe ontwikkelingen tot het onderhouden van de oude landschappen.

We hebben een duidelijke taak als waterschap. Zorgen voor voldoende en goed oppervlaktewater en beschermen tegen overstromingen. Zorgen dat het afvalwater van onze inwoners gezuiverd wordt.

Binnen het Project Management Bureau mag ik als projectmanager leidinggeven aan het IPM-team dat zich bezighoudt met een breed scala aan projecten, zoals nieuwbouw of renovatie van gemalen, de aanleg van stuwen en duikers, en zuivering technische werken. Met het team speel je een rol bij het bedenken, overtuigen, voorbereiden en bouwen wat nodig is. Elke keer weer een uitdaging om de best mogelijke oplossing te realiseren. Zo moet de oplossing passen en gedragen worden in de omgeving, moet het een technisch passend product worden dat goed beheert en onderhouden kan worden en moeten we oog hebben voor de kosten.

Het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat al eeuwen en is al die jaren zeer betrokken geweest in de veranderingen in het gebied. De rol van water is in al die tijd zeer bepalend geweest. Denk aan het inpolderen en bemalen van onze polders, het beschermen tegen wateroverlast en de zee, het behandelen van het afvalwater van meer dan een miljoen mensen. Nergens in Nederland is de spanning tussen het invullen van deze waterschapstaken en de beschikbare ruimte zo hoog als in Delfland. Dit geeft aan het invullen van deze taak een nog grotere uitdaging dan bij andere waterschappen.