Week van Nationaal Park Hollandse Duinen


De week van Nationaal Park Hollandse Duinen is een week speciaal voor inwoners vol met activiteiten om te ervaren hoe uniek en waardevol het gebied is. Deze week loopt van 25 september t/m 3 oktober en Delfland doet mee. Wij bieden twee excursies aan waar je je voor kunt inschrijven.

Natuurgebieden en stranden ’s Gravenzande met collega Hans Buisman

Maandag 27 september

Wandel over de eerste zeereep en geniet van de natuurlijke dynamiek waardoor zandverstuivingen ontstaan. Bij Slag Arendsduin hoor je meer over het duinbegrazingsproject met Hollandse landgeiten en schapen en bij natuurgebied De Banken geeft een vogelaar uitleg over aanwezige vogels en het belang van dit natuurgebied voor de trekvogels.

  • Start bij Arendsduin. Parkeren
  • De route is 5,5 km en loopt via slag Arendsduin over het strand naar Slag Beukel, langs de Banken naar slag Vlugtenburg en over het strand terug via slag Beukel naar Arendsduin
  • Duur rondleiding 1,5 tot 2 uur
  • Startmomenten: 10.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur
  • Maximaal 15 deelnemers per groep

Aanmelden

Nieuwe waternatuur en waterleven in Den Haag met collega Rianne Trompetter en Ernst Raaphorst

Vrijdag 1 oktober

Wandel mee langs nieuw aangelegde waternatuur bij Madestein Witte Vlek in Den Haag. Tijdens deze wandeling krijg je uitleg over de maatregelen die Delfland heeft genomen voor een betere waterkwaliteit en biodiversiteit in het gebied. We lopen langs natuurvriendelijke oevers, vissenbossen, een ijsvogelwand en we kijken naar het leven wat in het water voorkomt.

  • Start bij parkeerterrein Madesteinweg/Madepolderweg
  • Duur rondleiding 1 uur
  • Startmomenten: 10.00 uur, 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur
  • Maximaal 10 deelnemers per groep

Aanmelden