Hoe zie jij de toekomst van ons water?


Hoe beschermen we de mens tegen het water? En het water tegen de mens? De keuzes die de waterschappen hierover maken, raken iedere Nederlander. Want de uitdagingen van nu laten zien dat die vraagstukken geen ver-van-je-bed-show zijn, maar recht voor jouw deur plaatsvinden. En helaas… soms ook erachter.

Door te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen, vertel je het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland hoe jij de toekomst van ons water ziet. Zo bepalen we samen de toekomst van ons water.

Stemmen over water

Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland, het waterschap in jouw omgeving, maakt dagelijks keuzes over hoe ze in haar gebied omgaat met water. Wij onderhouden 700 kilometer aan dijken, duinen en kades. Zorgen voor schoon, gezond en levend water in sloten, vaarten en kanalen. Voeren na hevige buien regenwater af en houden bij droogte juist water vast. En tot slot zuiveren we jouw afvalwater: de 130 liter water die jij dagelijks gebruikt en die via het riool bij onze vier afvalwaterzuiveringsinstallaties terecht komt.

De keuzes die we als waterschap maken, hebben gevolgen voor de toekomst van het water in jouw directe omgeving. Om te bepalen waar we jouw belastinggeld aan uitgeven, horen we graag van je wat voor jou belangrijk is. Door te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen, vertel je het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland hoe jij de toekomst van ons water ziet. Zo bepalen we samen de toekomst van ons water.

Waarover kon je stemmen op 15 maart 2023?

HHD-adv-verkieingen-263x190-opzet-tekst
HHD-adv-verkieingen-263x190-opzet-tekst2
HHD-adv-verkieingen-263x190-opzet-tekst4
HHD-adv-verkieingen-263x190-opzet-tekst3
HHD-adv-verkieingen-263x190-opzet-tekst5