Waarover kun je stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen?


Tijdens de waterschapsverkiezingen, die iedere vier jaar worden gehouden, kies je het bestuur van ‘jouw’ waterschap: het Hoogheemraadschap van Delfland.

Of nou partij A de verkiezingen wint of juist partij B… onze dijken moeten onderhouden worden en ons afvalwater gezuiverd. Die taken van het waterschap staan bij geen enkele partij die meedoet aan de verkiezingen ter discussie. Maar over de manier waaróp dat gebeurt, verschillen de partijen wel van mening.

Invloed op waterkeuzes

Door te stemmen, heb je invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt. Vind je bijvoorbeeld dat natuur een nog belangrijkere rol moet krijgen bij waterprojecten? Zie je graag dat we maximaal investeren in oplossingen om schade door droogte of wateroverlast te verminderen? Wil je liever dat we innovatieve manieren ontwikkelen om afvalwater te zuiveren, bijvoorbeeld door het terugwinnen van grondstoffen en energie uit de waterketen? Of is het voor jou juist belangrijk dat we jouw belastinggeld besteden aan middelen waarmee we helemaal energieneutraal worden? Tijdens de waterschapsverkiezingen kun jij ons laten weten wat voor jou belangrijk is.