Op wie stem je tijdens de waterschapsverkiezingen?


Je stemt op woensdag 15 maart 2023 op één van de kandidaten voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ofwel: op één van de 26 vertegenwoordigers in ons algemeen bestuur.

Voorafgaand aan de verkiezingen kun je via campagnes ontdekken waar de verschillende (lokale) politieke partijen voor staan. De volgende 12 partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen in Delfland:

 • VVD
 • AWP voor water, klimaat en natuur
 • Water Natuurlijk
 • PvdA
 • Partij voor de Dieren
 • CDA
 • 50PLUS
 • ChristenUnie-SGP
 • JA21
 • GOUD
 • BBB
 • Belang van Nederland (BVNL)

Welke partijen hebben zich geregistreerd?

Op 30 januari 2023 hebben 12 partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd. Op 31 januari 2023 heeft het Centraal Stembureau van het Hoogheemraadschap van Delfland de kandidatenlijsten onderzocht. Er zijn geen verzuimen geconstateerd. Dat betekent dat de lijsten voldoen aan de eisen. Het proces-verbaal, de kandidatenlijsten en de verklaringen van ondersteuning liggen ter inzage bij het Centraal Stembureau in het Gemeenlandshuis, Phoenixstraat 32 in Delft. Het proces-verbaal is ook hier op onze website in te zien:

Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten, Centraal Stembureau Hoogheemraadschap van Delfland, 31 januari 2023. (pdf, 79 kB)

Geborgde zetels

Ons algemeen bestuur heeft ook vier zogenoemde ‘geborgde’ zetels. Die zetels zijn bestemd voor vertegenwoordigers van boeren en beheerders van natuurterreinen. Jij kunt niet op die kandidaten stemmen: zij worden aangewezen door de koepelorganisaties LTO (agrariërs) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). Zij vertegenwoordigen een specifiek belang. In totaal heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland dertig zetels.

Bestuur van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen we de verenigde vergadering. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de dijkgraaf en vier hoogheemraden. Het bestuur komt op voor de belangen van bewoners, maar ook voor boeren, natuur en bedrijven in het beheergebied van Delfland.