Op wie kon je stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen?


Je stemde woensdag 15 maart 2023 op één van de kandidaten voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ofwel: op één van de 26 vertegenwoordigers in ons algemeen bestuur.

Voorafgaand aan de verkiezingen kun je via campagnes ontdekken waar de verschillende (lokale) politieke partijen voor staan. De volgende 12 partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen in Delfland:

Bekijk alle kandidaten en de nummering van de lijsten in dit overzicht (pdf, 160 kB).

Geborgde zetels

Ons algemeen bestuur heeft ook vier zogenoemde ‘geborgde’ zetels. Die zetels zijn bestemd voor vertegenwoordigers van boeren en beheerders van natuurterreinen. Jij kunt niet op die kandidaten stemmen: zij worden aangewezen door de koepelorganisaties LTO (agrariërs) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). Zij vertegenwoordigen een specifiek belang. In totaal heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland dertig zetels.

Bestuur van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen we de verenigde vergadering. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de dijkgraaf en vier hoogheemraden. Het bestuur komt op voor de belangen van bewoners, maar ook voor boeren, natuur en bedrijven in het beheergebied van Delfland.