Daarom stem je tijdens de waterschapsverkiezingen


Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland. Al eeuwenlang leven we hier met water. Met alle gevaren die in het water schuilen én de kansen die het water ons biedt.

Het water om ons heen, raakt ons allemaal. En daarmee raakt het werk van de waterschappen ook jou. De waterschappen, en het Hoogheemraadschap van Delfland in jouw omgeving, maken keuzes over hoe Nederland omgaat met jouw water.

Goed waterbeheer is cruciaal

Delfland zorgt bijvoorbeeld voor sterke dijken, duinen en kades. Voor schoon, gezond en levend water in sloten, vaarten en kanalen. Dat klinkt allemaal vanzelfsprekend… maar dat is het niet. Jij woont, werkt en recreëert in een dichtbevolkt gebied (met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven) dat voor meer dan 50% onder zeeniveau ligt: goed waterbeheer is in jouw regio cruciaal. Zeker nu het door de verandering van ons klimaat niet langer vanzelfsprekend is dat je altijd droge voeten en schoon water zult hebben.

Stemmen over water

De keuzes die we als waterschap maken, hebben gevolgen voor de toekomst van het water in jouw directe omgeving. Om te bepalen waar we jouw belastinggeld aan uitgeven, horen we graag van je wat voor jou belangrijk is. Door op woensdag 15 maart 2023 te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen, vertel je het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland hoe jij de toekomst van ons water ziet. Zo bepalen we samen de toekomst van ons water.