Waterkwaliteitsrapportage 2018 gepubliceerd

Waterkwaliteitsrapportage 2018 gepubliceerd

Delfland is beheerder van de waterkwaliteit. Dit betekent dat we de taak hebben om de waterkwaliteit te beschermen, in stand te houden en wanneer noodzakelijk te verbeteren. In de Waterkwaliteitsrapportage 2018 geven we inzicht in de toestand en ontwikkeling van de waterkwaliteit. Daarbij maken we onderscheid tussen chemische en ecologische waterkwaliteit. De analyse helpt ons bij het maken van keuzes om de waterkwaliteit effectief te beschermen en te verbeteren. De waterkwaliteit is op veel plekken in het gebied namelijk nog niet op orde.

De chemische waterkwaliteit is in 2018 een stukje beter geworden. Meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden minder in het oppervlaktewater aangetoond. Deze verbetering is vooral behaald door de extra inzet in het glastuinbouwgebied, waar wij samen met onze partners de Gebiedsgerichte Aanpak toepassen.

Maar, wij zijn er nog niet: de hoeveelheid meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water is nog veel te hoog en de ecologische waterkwaliteit laat ook nog te weinig verandering zien. Het water moet en kan veel schoner. Verbetering van de chemische waterkwaliteit is van belang voor een gezonde ecologie. Delfland werkt tegelijkertijd aan verbetering van de inrichting van water en kunstwerken. Natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vismigratievoorzieningen zijn aangelegd.

Het vergt de komende jaren inspanning om samen met de gebiedspartners de waterkwaliteitsdoelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027 te behalen.  In het kader van het nieuwe bestuursakkoord wordt de programmatische aanpak voor verbetering van de waterkwaliteit versterkt. De door de STOWA benoemde sleutelfactoren voor een goede waterkwaliteit staan daarbij centraal.

Waterkwaliteitsrapportage 2018 (pdf, 3.2 MB)

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland