Waterbazen


Je ziet ze niet altijd, maar ons land zit vol Waterbazen: mensen die op hun manier bijdragen aan schoon en voldoende water. Wij zijn ontzettend blij met alle Waterbazen. Want hoe meer waterbewuste mensen, hoe beter. Zelf werken we ook elke dag hard aan schoon en voldoende water, én veilige dijken.

Ben of ken jij een waterbaas?

Er zijn vast nog meer Waterbazen in ons gebied. Ben jij een Waterbaas of ken jij iemand die dat is? Meld het dan bij ons. Dan kunnen we die Waterbaas ook bedanken & in het zonnetje zetten.

Stuur je mail, foto, video of verhaal naar: loket@hhdelfland.nl. Leg daarbij uit waarom jij (of een ander) een Waterbaas bent.

Wandel en ontdek

Waterbazen Wandelingen Pim Hendriksen ©

Ontdek de Waterbazen Wandeling! Met de (gratis) Doe & ontdek-gids kun je al wandelend aan de slag met opdrachten en waterweetjes. Onderweg ontdek je wat jij kunt doen voor schoon en voldoende water, check je de waterkwaliteit, leer je kijken als een dijkwachter of spot je tegeltuinen, regentonnen of wadi’s.

Wat kan jij doen?

Buren leggen samen een geveltuintje aanEen handje helpen is makkelijker dan je denkt! Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken. Denk aan plastic afval uit de sloot halen, geen frituurvet of medicijnen door de wc spoelen of regenwater opvangen met een geveltuintje, balkonplantjes of een regenton.

Inspiratie nodig? Lees en bekijk alle tips hieronder.

Tegel eruit, plant er in

Als je tegels in je tuin vervangt door groen, kan water op die plek weer de bodem inzakken. Dat vermindert wateroverlast bij hoosbuien. Het groen helpt bij het omlaag brengen van de temperatuur in de stad en bij het afvangen van fijnstof. Ook creëer je zo een fijn leefgebied voor kleine dieren, insecten, amfibieën en vogels en verbeter je het bodemleven. En: mensen voelen zich prettiger en gezonder in een groene omgeving!

Poep, plas & papier

Alleen de 3 P’s mogen worden doorgespoeld: poep, plas en (wc-)papier. Dus geen tampons, vochtige doekjes, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet. Deze materialen zijn moeilijk uit afvalwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in jouw riolering of bij onze gemalen.

Microplastics

In veel kleding en cosmetica zitten microplastics. Dat zijn extreem kleine plasticdeeltjes. Bij iedere wasbeurt komen er miljoenen plasticdeeltjes in het afvalwater terecht. Via het afvalwater komen ze uiteindelijk in rivieren en meren. En dat is slecht voor mens, dier en milieu. Kies daarom voor kleding zonder microplastics, gemaakt van katoen, linnen, hennep, bamboe of lyocell/tencell. Koop je cosmetica? Koop dan producten zonder polyethyleen.

Zie je schade aan een dijk?

Zie je een dijk die verzakt is, een scheur heeft, of waar water uit sijpelt?

Meld het bij ons.

Nog meer tips!

Hou je van eendjes? Voer ze dan geen brood

Eendjes voeren is leuk, maar brood is helaas schadelijk voor de waterkwaliteit. Voedingsstoffen uit brood lossen op, waardoor het water voedselrijker wordt. Dat kan blauwalg, kroos en zelfs vissterfte als gevolg hebben. Ook voor eenden is brood niet goed: het is te eenzijdig en zout. Eenden die brood eten, laten ander voedsel staan, waardoor ze veel voedingsstoffen missen.

Kies voor duurzame schoonmaakmiddelen

Veel (schoonmaak)producten voor in huis en in de tuin bevatten chemische ingrediënten waardoor ze schadelijk zijn voor het milieu en je gezondheid. Gelukkig bestaan er duurzame schoonmaakmiddelen die net zo goed werken als chemische producten. Google maar eens op ‘duurzame schoonmaakmiddelen’ of ‘duurzame gewasbescherming’.

Gooi geen aquariumplanten in de sloot

Veel aquariumplanten komen van oorsprong niet in de Nederlandse wateren voor. Deze zogenaamde ‘invasieve exoten’ kunnen inheemse soorten verdringen, zorgen voor een te laag zuurstofgehalte in het water en belemmeren de doorstroming. Gooi ze daarom in de GFT-bak en niet in de sloot.

Belemmeren planten de doorstroming?

Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Dat geeft problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg. Haal daarom overhangende begroeiing, ingevallen blad en het teveel aan waterplanten weg. Is de watergang niet jouw eigendom? Meld het dan bij ons.