Verkiezingen


Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit bestuur bestaat uit 30 leden en wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Alle inwoners van het beheergebied van Delfland, die op die dag 18 jaar of ouder zijn, mogen hun stem uitbrengen voor 23 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur een aantal zogenoemde ‘geborgde’ zetels (totaal 7). Deze zijn bestemd voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en beheerders van natuurterreinen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen, maar aangewezen door de koepelorganisaties VNO-NCW (bedrijfsleven), LTO (agrariërs) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). Zij vertegenwoordigen een specifiek belang.

Het algemeen bestuur van Delfland (de verenigde vergadering) kent een vergadercylus bestaande uit commissievergaderingen, gevolgd door een vergadering van het algemeen bestuur. Daarnaast zijn er informatieve bijeenkomsten. De commissievergaderingen zijn deels overdag en deels in de avond. De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden plaats op donderdagochtend. De informatieve bijeenkomsten zijn in de avonduren.

Het algemeen bestuur behartigt de belangen van de inwoners en gebruikers van ons beheergebied. Daarom is het goed dat je laat weten wat je belangrijk vindt. Dat kun je doen door op 15 maart 2023 jouw stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen, maar je kunt je ook kandidaat stellen. Dat kan als je op de kandidatenlijst staat van een bestaande partij of door zelf een partij op te richten.

Alleen groeperingen/politieke partijen, die zijn geregistreerd bij het waterschap, kunnen meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Een verzoek tot registratie moet uiterlijk 19 december 2022 bij het centraal stembureau van Delfland zijn ingediend.

Vragen?

Meer informatie over de procedure rond de verkiezingen treft u binnenkort aan op deze website.

Heeft u vragen over de waterschapsverkiezingen, stuur dan een mail naar: verkiezingen@hhdelfland.nl of stel uw vraag via 015-2608108.