Jouw boodschap onze missie

10 juni 2022

In Nederland gebruiken wij per dag per persoon ongeveer 130 liter water. Om te douchen bijvoorbeeld, schoon te maken, de wc door te spoelen. De waterschappen maken dat water schoon. Delfland doet dat voor 1,2 miljoen mensen en 35.000 bedrijven. Dat is ontzettend belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit.

Voor dat schoonmaken hebben wij vier afvalwaterzuiveringen. Op die zuiveringen liggen kansen én uitdagingen. Met de campagne ‘Jouw boodschap onze missie’ willen we bewustwording creëren bij inwoners over onze kerntaak zuiveren. En vertellen we wat die kansen en uitdagingen zijn.

Zo komen er steeds meer mensen en bedrijven bij in ons gebied, wat inhoudt dat de zuivering meer water moet verwerken. Dat vraagt dus om meer capaciteit en ruimte.
Het water moet schoner. We hebben te maken met wetten die voorschrijven dat ook onder meer medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen uit het water moeten worden gehaald.

Delfland wil duurzaam en klimaatneutraal in 2050 werken. Onze zuiveringen hebben daarin een belangrijke rol. Zo maken wij o.a. groen gas uit het zuiveringsslib dat overblijft als het water schoon is. Dat gas leveren wij aan het gasnet zodat er woningen mee kunnen worden verwarmd.

Op AWZI Harnaschpolder plaatsen we 6.378 zonnepanelen. Daarmee wekken wij straks voldoende groene energie op om al het water (zo’n 250 miljoen liter per dag) dat daar binnenkomt schoon te maken. Die zonnepanelen plaatsen wij op hoogte aan zodat eronder ruimte is voor bloemvelden die weer bijdragen aan de biodiversiteit.

Met al dit werk maken wij van JOUW BOODSCHAP ONZE MISSIE. Meer weten?

Campagne materiaal
HHDpost13 HHDpost11
HHDpost03 HHDpost05