Regenwater: vasthouden als het kan, wegpompen als het moet

17 augustus 2022

De regen die deze week valt, is zeer welkom na een lange periode van droogte! Delfland slaat dat regenwater zo veel mogelijk op. Maar als er door korte, hevige buien wateroverlast dreigt, moeten we het zoete water wegpompen. Water beheren luistert nauw deze periode.

Ondanks de regenbuien van maandag 15 en woensdag 17 augustus, hebben we in het gebied van Delfland nog steeds te maken met een tekort aan zoet water. Daarom houden we regenwater dat gevallen is, zo veel mogelijk vast. Bijvoorbeeld in de natuurlijke waterberging De Wollebrand, in Honselerdijk. Die kan bij grote regenval 225.000 m3 water opvangen. Dat opgeslagen zoete water helpt ons de komende dagen weer in onze watervoorziening.

Waterberging
Waterberging Wollebrand

Verzilting terugdringen

Een deel van het zoete water gebruiken we bijvoorbeeld om het chloridegehalte in onder meer de Rotterdamse Schie tot een behoorlijk niveau terug te dringen. Chloride bepaalt namelijk voor een belangrijk deel hoe zout het water is. Via de schutsluizen tussen de Schie en de Nieuwe Maas komt er zout water naar binnen, en dat verspreidt zich langzaam in het watersysteem. Wij proberen die indringing te bestrijden door het zoute water terug te pompen naar de rivier. Het water dat we daarmee kwijtraken moet aangevuld worden met zoet water, dat in droge perioden schaars is. Wij moeten dat water van buiten ons gebied inlaten, deels via de inzet van Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) en deels uit het Brielse Meer. De regenval van nu zorgt voor een natuurlijke aanvoer van zoet water, die we gebruiken om de zoutindringing extra tegen te gaan. Daarom is het nu niet nodig extra water aan te voeren van buiten; daarmee helpt Delfland de buurwaterschappen om de Hollandse IJssel zoet te houden, en helpen we om het Brielse Meer beter op peil te houden.

Vooruitzicht

Als er ook de komende dagen veel regen in ons gebied valt, ontkomen we er niet aan om water weg te pompen: zo voorkomen we wateroverlast. We pompen het regenwater zoveel mogelijk weg via de sloten en kanalen waar verzilting is opgetreden, zodat die noodzakelijke waterafvoer zo nuttig mogelijk wordt gemaakt. Waar mogelijk houden we het water vast, in sloten, kanalen en in waterbergingen. En op kleine schaal: in alle regentonnen in dit gebied.

Afstemmen en verdelen

Kortom, water beheren luistert nauw deze periode. Als waterschap heeft Delfland nauw contact met buurwaterschappen, met gemeenten, met scheepvaart-organisaties en met Rijkswaterstaat. Om maatregelen af te stemmen op de steeds veranderende watervraag, om zo zoet water goed te verdelen. Samen werken we er hard aan om de gevolgen van droogte voor onze regio’s te beperken, én om tegelijkertijd wateroverlast te voorkomen.

Lees alles over de droogte in het gebied van Delfland via onze droogte-update.